Cách tạo người dùng trong MS SQL Server

Tạo user SQL Server như thế nào? Nếu chưa biết, mời bạn xem hướng dẫn chi tiết cách tạo user login trong SQL Server dưới đây.

Quản lý bảo mật SQL Server là một phần quan trọng trong việc duy trì môi trường phát triển phần mềm của bạn. Về cơ bản, cách tạo tài khoản đăng nhập SQL Server không khó. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn chi tiết tới từng bước, bao gồm cả cấp quyền cho người dùng.

Trong SQL Server, một đăng nhập được tạo cho phiên bản máy chủ, còn người dùng được tạo cho cơ sở dữ liệu. Một Login phải được ánh xạ tới người dùng kết nối tới một database. Một đăng nhập có thể được map tới chỉ một người dùng cho database bất kỳ. Phạm vi hoạt động của User là database.

Hiện bạn có hai cách để tạo một User mới hay cấp quyền người dùng:

  • Sử dụng Microsoft SQL Server Management Studio.
  • Dùng T-SQL.

Cách 1: Sử dụng T-SQL

Cú pháp để tạo người dùng trong MS SQL Server.

Create user <username> for login <loginname>

Ví dụ:

Để tạo người dùng có tên TestUser với tên đăng nhập là TestLogin trên CSDL TestDB, chạy truy vấn dưới đây.

create user TestUser for login TestLogin

Cấp quyền người dùng bằng T-SQL

Để cấp quyền cho người dùng bằng T-SQL, đầu tiên bạn chọn database bằng lệnh use. Sau đó, phân quyền cho người dùng bằng lệnh grant. Đây là cú pháp dành cho SQL Server tạo người dùng và phân quyền:

use <database-name>
grant <permission-name> on <object-name> to <username\principle>

Ví dụ lệnh sau cho bạn biết cách phân quyền lựa chọn cho một người dùng trên đối tượng (bảng) tên Course trong Database EDU_TSQL:

USE EDU_TSQL
GO
Grant select on Course to Quantrimang.com

Cách 2: Sử dụng SQL Server Management Studio SSMS

Lưu ý: Trước hết cần tạo Login bằng bất kì cái tên nào trước khi tạo tài khoản người dùng. Hãy dùng tên Login là TestLogin.

Bước 1: Kết nối tới SQL Server và mở rộng thư mục CSDL. Sau đó mở CSDL có tên TestDB, nơi ta sẽ tạo tài khoản người dùng, tìm thư mục Security. Tại đây tìm thư mục Users hoặc Logins (trên bản SQL Server mới) và chọn New Login. Khi đó màn hình dưới đây sẽ hiện ra.

Màn hình tạo người dùng mới cho MS SQL Server
Màn hình tạo người dùng mới cho MS SQL Server

Bước 2: Điền tên TestUser cho tên người dùng và chọn tên Login có tên TestLogin như trong hình dưới đây.

Tạo tài khoản người dùng mới
Tạo tài khoản người dùng mới

Bước 3: Click OK để hoàn tất. Refresh lại thư mục, bạn sẽ thấy tên người dùng mới được tạo.

Tạo thành công người dùng mới trên MS SQL Server
Tạo thành công người dùng mới trên MS SQL Server

Phân quyền người dùng trong SSMS

Đây là quá trình từng bước về cách phân quyền người dùng trong SQL Server Mangagement Studio:

  • Bước 1: Kết nối phiên bản SQL Server và mở rộng thư mục của nó từ Object Explorer như hình bên dưới. Click chuột phải vào tên của người dùng. Ở đây chọn Properties.
  • Bước 2: Ở màn hình tiếp theo, click lựa chọn Securables từ bên trái > nhấn Search.
  • Bước 3: Chọn All Objects belonging to Schema > Chọn Schema tên dbo > click OK.
  • Bước 4: Nhận diện bảng bạn muốn cấp quyền > trong Explicit Permission Grant > click OK.

Thế là xong!

Như bạn thấy, cách tạo tài khoản đăng nhập SQL Server không quá khó. Về cơ bản, bạn chỉ cần làm theo đúng hướng dẫn kể trên là sẽ thành công. Nếu biết thêm cách nào khác, hãy chia sẻ cùng độc giả Quantrimang.com nhé!

Bài trước: Cách khôi phục cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

Bài tiếp: Cách phân quyền truy cập trong MS SQL Server

Thứ Năm, 21/09/2023 16:58
3,97 👨 46.511
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server