Các cách đăng nhập cơ sở dữ liệu trên MS SQL Server

Đăng nhập là cách thức đơn giản để truy cập vào SQL Server, cũng như bạn dùng ID và mật khẩu để đăng nhập Windows hay tài khoản email. SQL Server có 4 loại đăng nhập.

  • Theo thông tin đăng nhập của Windows
  • Chỉ định riêng cho SQL Server
  • Được tạo theo chứng nhận Certificate
  • Được tạo theo Asymmetric Keys

Bài hướng dẫn này sẽ chỉ tập trung vào cách đăng nhập theo Windows Credentials và chỉ định riêng cho SQL Server.

Cách 1 giúp bạn đăng nhập vào SQL Server bằng tên người dùng và mật khẩu Windows. Còn nếu muốn tạo tên người dùng và mật khẩu khác thì dùng cách thứ 2.

Để tạo mới, thay đổi hay xóa thông tin đăng nhập SQL Server, có hai cách

  • Dùng SQL Server Management Studio
  • Dùng T-SQL

Cách 1: Đăng nhập cơ sở dữ liệu bằng SQL Server Management Studio

Bước 1: Sau khi kết nối tới SQL Server Instance, mở thư mục Logins như trong hình ảnh dưới đây.

Mở thư mục Logins trên SQL Server Management Studio
Mở thư mục Logins trên SQL Server Management Studio

Bước 2: Click chuột phải vào Logins và chọn Newlogin, màn hình dưới đây sẽ hiện ra.

Điền thông tin đăng nhập
Điền thông tin đăng nhập

Bước 3: Điền tên và mật khẩu, xác nhận mật khẩu lần nữa như trong hình trên và click OK. Khi đó, thông tin đăng nhập mới sẽ được tạo như trong hình dưới đây.

Thông tin đăng nhập mới được tạo
Thông tin đăng nhập mới được tạo

Cách 2: Đăng nhập cơ sở dữ liệu bằng T-SQL Script

Để tạo tên đăng nhập là TestLogin và mật khẩu là P@ssword, bạn chỉ cần chạy 2 truy vấn dưới đây.

Create login yourloginname with password='yourpassword'
Create login TestLogin with password='P@ssword'

Bài trước: Quản lý MS SQL Server bằng Management Studio

Bài tiếp: Cách tạo cơ sở dữ liệu trên MS SQL Server

Thứ Hai, 29/01/2018 10:48
3,88 👨 24.081
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server