Quản lý MS SQL Server bằng Management Studio

SQL Server Management Studio là công cụ trong SQL Server nếu bạn có chọn khi cài đặt. Công cụ này giúp kết nối và quản lý SQL Server trên giao diện đồ họa thay vì phải dùng tới dòng lệnh.

Để kết nối tới bản cài SQL Server từ xa, bạn cũng sẽ cần phần mềm này hoặc một phần mềm khác tương tự. Management Studio thường được các nhà quản trị, nhà phát triển, kiểm thử... sử dụng.

Đây là các cách thường được dùng để mở SQL Server Management Studio.

Cách 1:

Mở Start > All Programs > MS SQL Server 2012 > SQL Server Management Studio.

Cách 2:

Mở Run và gõ SQLWB (với bản 2005) hoặc SSMS (với bản 2008 trở về sau), sau đó click Enter. SQL Server Management Studio sẽ mở ra như trong hình dưới đây.

Giao diện MS SQL Server Management Studio khi mở lên
Giao diện MS SQL Server Management Studio khi mở lên

Bài trước: Tìm hiểu về kiến trúc của MS SQL

Bài tiếp: Các cách đăng nhập cơ sở dữ liệu trên MS SQL Server

Thứ Bảy, 27/01/2018 09:15
4,85 👨 14.310
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server