Hàm DATEADD trong SQL Server

DATEADD trong SQL Server là gì? Cách dùng hàm DATEADD trong SQL Server như thế nào? Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu nhé!

Nếu muốn thành công trong ngành lập trình, nhất định bạn phải biết cách dùng SQL Server. Đây là phần mềm ứng dụng cho hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ - một phần không thể thiếu khi xây dựng hay phát triển chương trình.

Thực tế, học SQL Server cũng không không khó. Bạn sẽ cần biết cách thức hoạt động và các hàm cơ bản của SQL Server. Nhớ rằng mỗi hàm đều có chức năng riêng. Vì thế, một khi nắm được chúng, bạn sẽ biết cách đưa hàm vào vị trí thích hợp khi lập trình. Ở bài viết này, hãy cùng nhau tìm hiểu một hàm SQL Server thông dụng mang tên DATEADD().

Hàm SQL DATEADD() được dùng để tính tổng thời gian hoặc khoảng ngày tháng tới một ngày tháng được chỉ định, sau đó trả về ngày tháng đã chỉnh sửa.

Tính năng nổi bật của hàm DATEADD() trong SQL Server:

  • Hàm này được dùng để tính tổng thời gian hoặc khoảng ngày tháng tới một ngày cụ thể.
  • Hàm này nằm trong hàm Date của SQL Server.
  • Hàm này chấp nhận 3 tham số, bao gồm: khoảng thời gian, số và ngày tháng.
  • Hàm này cũng có thể bao gồm thời gian trong phần khoảng thời gian.

Nếu đang tìm cách cộng ngày trong SQL Server, bạn nhất định cần tới hàm DATEADD. SQL Server DATEADD được dùng để thêm ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, mili giây, micro giây hoặc nano giây vào ngày tháng cụ thể, được chuyển dưới dạng tham số cho hàm DATEADD.

Mô tả

Hàm DATEADD trong SQL Server trả về giá trị thời gian mới khi nó được cộng thêm một khoảng thời gian được chỉ định.

Cú pháp

Để sử dụng hàm DATEADD trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

DATEADD(dangthoigian, number, thoigian)

Tham số:

  • dangthoigian: dạng thời gian sử dụng để tính thêm vào thoigian. Nó có thể là một trong những giá trị sau:
    Giá trịGiải thích
    year, yyyy, yyNăm
    quarter, qq, qQuý
    month, mm, mTháng
    dayofyearNgày trong năm
    day, dy, yNgày
    week, ww, wkTuần
    weekday, dw, wNgày trong tuần
    hour, hhGiờ
    minute, mi, nPhút
    second, ss, sGiây
    millisecond, msMilli giây
  • number: số lượng khoảng thời gian mà bạn muốn thêm.
  • thoigian: khoảng thời gian bạn muốn thêm number vào.

Lưu ý:

  • Nếu tham số number > 0, hàm DATEADD sẽ hiểu đây là số thời gian được tăng và cộng thêm vào tham số thoigian.
  • Nếu tham số number < 0, hàm DATEADD sẽ hiểu đây là số thời gian bạn muốn giảm đi và trừ vào tham số thoigian.
  • Nếu tham số number ở dạng thập phân, hàm DATEADD sẽ chỉ sử dụng phần nguyên của số (loại bỏ phần thập phân).
  • DATEADD có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm DATEADD trong SQL Server.

SELECT DATEADD(year, 1, '2019/04/28');
Result: '2020-04-28 00:00:00.000'

SELECT DATEADD(yyyy, 1, '2019/04/28');
Result: '2020-04-28 00:00:00.000'

SELECT DATEADD(yy, 1, '2019/04/28');
Result: '2020-04-28 00:00:00.000'

SELECT DATEADD(year, -1, '2019/04/28');
Result: '2018-04-28 00:00:00.000'

SELECT DATEADD(month, 1, '2019/04/28');
Result: '2019-05-28 00:00:00.000'

SELECT DATEADD(month, -1, '2019/04/28');
Result: '2019-03-28 00:00:00.000'

SELECT DATEADD(day, 1, '2019/04/28');
Result: '2019-04-29 00:00:00.000'

SELECT DATEADD(day, -1, '2019/04/28');
Result: '2019-04-27 00:00:00.000'

Tóm lại, hàm DATEADD trong SQL Server cộng hoặc trừ một gia số vào một giá trị ngày. Bài viết cung cấp cho bạn một số mẫu ví dụ về cách sử dụng DATEADD - từ thêm các ngày đơn lẻ vào một ngày tĩnh đến gọi hàm trên các giá trị bảng, sau đó dùng DATEADD để tìm ngày đó.

Lưu ý, khi so sánh ngày tháng trong mệnh đề WHERE, không sử dụng hàm DATEADD trên một cột của bảng, vì nó sẽ khiến quá trình quét bảng tốn nhiều thời gian và công sức.

Bài trước: Hàm DATEDIFF trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm DATENAME trong SQL Server

Thứ Năm, 14/09/2023 17:01
57 👨 41.843
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server