Hàm DATEADD trong SQL Server

DATEADD trong SQL Server là gì? Cách dùng hàm DATEADD trong SQL Server như thế nào? Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu nhé!

SQL Server có rất nhiều hàm giúp quá trình phát triển của bạn trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Mỗi hàm trong SQL Server đều có chức năng riêng. Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm DATEADD.

Nếu đang tìm cách cộng ngày trong SQL Server, bạn nhất định cần tới hàm DATEADD. SQL Server DATEADD được dùng để thêm ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, mili gây, micro giây hoặc nano giây vào ngày tháng cụ thể, được chuyển dưới dạng tham số cho hàm DATEADD.

Mô tả

Hàm DATEADD trong SQL Server trả về giá trị thời gian mới khi nó được cộng thêm một khoảng thời gian được chỉ định.

Cú pháp

Để sử dụng hàm DATEADD trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

DATEADD(dangthoigian, number, thoigian)

Tham số:

 • dangthoigian: dạng thời gian sử dụng để tính thêm vào thoigian. Nó có thể là một trong những giá trị sau:
  Giá trịGiải thích
  year, yyyy, yyNăm
  quarter, qq, qQuý
  month, mm, mTháng
  dayofyearNgày trong năm
  day, dy, yNgày
  week, ww, wkTuần
  weekday, dw, wNgày trong tuần
  hour, hhGiờ
  minute, mi, nPhút
  second, ss, sGiây
  millisecond, msMilli giây
 • number: số lượng khoảng thời gian mà bạn muốn thêm.
 • thoigian: khoảng thời gian bạn muốn thêm number vào.

Lưu ý:

 • Nếu tham số number > 0, hàm DATEADD sẽ hiểu đây là số thời gian được tăng và cộng thêm vào tham số thoigian.
 • Nếu tham số number < 0, hàm DATEADD sẽ hiểu đây là số thời gian bạn muốn giảm đi và trừ vào tham số thoigian.
 • Nếu tham số number ở dạng thập phân, hàm DATEADD sẽ chỉ sử dụng phần nguyên của số (loại bỏ phần thập phân).
 • DATEADD có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm DATEADD trong SQL Server.

SELECT DATEADD(year, 1, '2019/04/28');
Result: '2020-04-28 00:00:00.000'

SELECT DATEADD(yyyy, 1, '2019/04/28');
Result: '2020-04-28 00:00:00.000'

SELECT DATEADD(yy, 1, '2019/04/28');
Result: '2020-04-28 00:00:00.000'

SELECT DATEADD(year, -1, '2019/04/28');
Result: '2018-04-28 00:00:00.000'

SELECT DATEADD(month, 1, '2019/04/28');
Result: '2019-05-28 00:00:00.000'

SELECT DATEADD(month, -1, '2019/04/28');
Result: '2019-03-28 00:00:00.000'

SELECT DATEADD(day, 1, '2019/04/28');
Result: '2019-04-29 00:00:00.000'

SELECT DATEADD(day, -1, '2019/04/28');
Result: '2019-04-27 00:00:00.000'

Tóm lại, hàm DATEADD trong SQL Server cộng hoặc trừ một gia số vào một giá trị ngày. Bài viết cung cấp cho bạn một số mẫu ví dụ về cách sử dụng DATEADD - từ thêm các ngày đơn lẻ vào một ngày tĩnh đến gọi hàm trên các giá trị bảng, sau đó dùng DATEADD để tìm ngày đó.

Lưu ý, khi so sánh ngày tháng trong mệnh đề WHERE, không sử dụng hàm DATEADD trên một cột của bảng, vì nó sẽ khiến quá trình quét bảng tốn nhiều thời gian và công sức.

Bài trước: Hàm DATEDIFF trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm DATENAME trong SQL Server

Thứ Tư, 31/05/2023 16:53
57 👨 34.392
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ SQL Server