Học SQL Server cơ bản, lệnh SQL Server và các ví dụ minh họa rõ ràng để bạn hiểu cách sử dụng lệnh SQL Server.

MS SQL Server là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) của Microsoft. Nó được xây dựng cho các chức năng cơ bản như lưu trữ dữ liệu do nhu cầu sử các phần mềm theo mô hình khách - chủ. MS SQL Server có thể chạy được trên một hoặc nhiều máy dùng chung mạng.

Các bài hướng dẫn nằm trong phần này sẽ giải thích một số khái niệm cơ bản và nâng cao của SQL Server như cách tạo, khôi phục dữ liệu, đăng nhập, chỉ định quyền truy cập… Mỗi chủ đề sẽ được giải thích kèm ví dụ minh họa.

Trong chùm bài hướng dẫn về SQL Server này chúng tôi cũng sẽ nói về Transact-SQL (T-SQL) - một phần mở rộng của SQL được sử dụng trong SQL Server. T-SQL gần như gắn liền với ngôn ngữ SQL nhưng có thêm cấu trúc lập trình vốn không phải bản chất của SQL. Chùm bài sẽ bắt đầu bằng các lệnh cơ bản như cách lấy dữ liệu cho tới các nhiệm vụ nâng cao hơn như tạo bảng, đăng nhập, hàm…

Tất cả những ai muốn học về SQLServer và ứng dụng vào thực tế đều có thể đọc những bài hướng dẫn này. Để hiểu rõ hơn, bạn nên cài SQL Server lên máy tính và làm theo các ví dụ trong bài hướng dẫn.

Dưới đây là danh sách các bài học SQL Server, bạn nhấp vào tên để mở bài học nhé.

 

MS SQL SERVER CƠ BẢN:

 

1. MS SQL Server là gì?

2. Các phiên bản MS SQL Server

3. Tìm hiểu về kiến trúc của MS SQL Server

4. Hướng dẫn cài đặt MS SQL Server

5. Quản lý MS SQL Server bằng Management Studio

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG MS SQL SERVER:

 

6. Các cách đăng nhập cơ sở dữ liệu trên MS SQL Server

7. Cách tạo cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

8. Cách chọn cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

9. Cách xóa cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

10. Cách tạo bản sao dữ liệu trong MS SQL Server

11. Cách khôi phục cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

12. Cách tạo người dùng trong MS SQL Server

13. Giám sát cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

14. Cách khởi động và dừng các dịch vụ trong MS SQL Server

15. High Availability - Tính sẵn sàng của MS SQL Server

16. Dịch vụ tạo báo cáo trong MS SQL Server

17. Execution Plans - Kế hoạch thực thi trong MS SQL Server

18. Các dịch vụ tích hợp trong MS SQL Server

19. Các dịch vụ phân tích trong MS SQL Server

 

CÁC LỆNH SQL SERVER CƠ BẢN:

 

20. Lệnh SELECT trong SQL Server

21. Mệnh đề FROM trong SQL Server

22. Các toán tử so sánh trong SQL Server

23. Mệnh đề WHERE trong SQL Server

24. Mệnh đề ORDER BY trong SQL Server

25. Điều kiện AND trong SQL Server

 

 • Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019
  Vào ngày 24 tháng 9, Microsoft đã công bố việc phát hành SQL Server 2019 Community Technical Preview (CTP) 2.0. Nó rất thích hợp cho các chuyên gia về cơ sở dữ liệu để bắt kịp với công nghệ hiện đại.
 • Lệnh GOTO trong SQL Server Lệnh GOTO trong SQL Server
  Lệnh GOTO là một lệnh nhảy đơn giản, cho phép chương trình nhảy vô điều kiện từ GOTO tới tới một vị trí trong chương trình có lệnh được gán nhãn (laber) trong cùng một hàm.
 • Lệnh CONTINUE trong SQL Server Lệnh CONTINUE trong SQL Server
  Lệnh CONTINUE dùng để trao quyền thi hành lệnh cho biểu thức điều kiện của vòng lặp gần nhất. Nghĩa là lộn ngược lên đầu vòng lặp, tất cả những lệnh đi sau trong vòng lặp chứa CONTINUE sẽ bị bỏ qua không thi hành.
 • Lệnh BREAK (Ngắt điều khiển) trong SQL Server Lệnh BREAK (Ngắt điều khiển) trong SQL Server
  Lệnh Break dùng để thoát khỏi vòng lặp không xác định điều kiện dừng hoặc bạn muốn dừng vòng lặp theo điều kiện do bạn chỉ định và thực thi các câu lệnh tiếp sau câu lệnh END của vòng lặp.
 • Vòng lặp WHILE trong SQL Server Vòng lặp WHILE trong SQL Server
  Vòng lặp WHILE được sử dụng nếu bạn muốn chạy lặp đi lặp lại một đoạn mã khi điều kiện cho trước trả về giá trị là TRUE. Hãy cùng Quản trị mạng tìm hiểu về cách sử dụng WHILE trong SQL Server.
 • Lệnh IF...ELSE trong SQL Server Lệnh IF...ELSE trong SQL Server
  Giống như các ngôn ngữ lập trình khác, SQL Server cũng cung cấp cho người dùng câu lệnh rẽ nhánh IF...ELSE. Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng cùng với cú pháp và ví dụ rõ ràng để bạn dễ dàng hình dung hơn về IF...ELSE.
 • PROCEDURE (Thủ tục) trong SQL Server PROCEDURE (Thủ tục) trong SQL Server
  Procedure (Thủ tục) là một chương trình trong cơ sở dữ liệu bao gồm nhiều câu lệnh mà bạn lưu lại cho những lần sử dụng sau nhưng có điểm khác với Function (Hàm). Bài viết sẽ cung cấp cho bạn cú pháp và những ví dụ về cách tạo và xóa bỏ procedure trong SQL Server.
 • FUNCTION (Hàm) trong SQL Server FUNCTION (Hàm) trong SQL Server
  Function (Hàm) trong SQL Server được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu giúp bạn có thể chuyển các tham số vào cũng như trả về các giá trị. Bài viết sẽ cung cấp cho bạn cú pháp và những ví dụ về cách tạo và xóa bỏ function trong SQL Server.
 • SEQUENCE trong SQL Server SEQUENCE trong SQL Server
  Sequence thường được sử dụng trong cơ sở dữ liệu vì cần thiết cho nhiều ứng dụng. Bài viết sẽ cung cấp cú pháp và những ví dụ về cách tạo và xóa bỏ sequence cũng như các thuộc tính của nó trong SQL Server.
 • Khai báo biến trong SQL Server Khai báo biến trong SQL Server
  SQL Server tồn tại đầy đủ các khái niệm kiểu dữ liệu, biến và khai báo biến như các ngôn ngữ lập trình khác. Bài viết sẽ tìm hiểu về cách khai báo một biến, nhiều biến và gán giá trị mặc định cho biến trong SQL Server.
 • LITERAL (Hằng) trong SQL Server LITERAL (Hằng) trong SQL Server
  Bài viết hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Literal - Hằng (strings, integers, decimals, and datetime values) trong SQL Server.
 • Sử dụng chú thích trong SQL Server Sử dụng chú thích trong SQL Server
  Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách dùng chú thích trong các câu lệnh của SQL Server.
 • Tìm User trong SQL Server Tìm User trong SQL Server
  Có truy vấn nào trên SQL Server trả về tất cả những User đã được tạo ra hay không?
 • Lệnh DROP USER trong SQL Server Lệnh DROP USER trong SQL Server
  Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng lệnh DROP USER trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt lệnh tốt hơn.
 • Hướng dẫn cài SQL Server 2017 từng bước Hướng dẫn cài SQL Server 2017 từng bước
  SQL Server 2017 đi kèm với các tính năng mới trong tiến trình cài đặt. Nó bây giờ hỗ trợ các Machine Learning Service dành cho R và Python. Nó cũng bao gồm SSIS Scale Out Master và Scale Out Worker.
 • Thay đổi mật khẩu user, login trong SQL Server Thay đổi mật khẩu user, login trong SQL Server
  Việc đổi mật khẩu người dùng hoặc đổi mật khẩu login là trường hợp không thể tránh khỏi trong quá trình làm việc trên SQL Server. Bạn có thể phải đổi mật khẩu vì lý do bảo mật hay những lý do cụ thể khác. Vậy làm sao để có thể đổi mật khẩu cho user/login trong SQL Server?
 • Lệnh CREATE USER trong SQL Server Lệnh CREATE USER trong SQL Server
  Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng lệnh CREATE USER trong SQL Server, với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt lệnh tốt hơn.
 • Những điểm mới trong SQL Server 2017 Những điểm mới trong SQL Server 2017
  Phiên bản SQL Server 2017 chủ yếu kết nối với Linux, mang sức mạnh của SQL lên Linux. Để nói ngắn gọn thì bạn có thể cài SQL Server 2017 trên Linux, sử dụng SQL Server 2017 trên docker container dựa trên Linux. SQL Server 2017 cũng cho phép lựa chọn ngôn ngữ phát triển, phát triển nó tại chỗ (on-premise) hoặc dựa trên đám mây.
 • Tìm Login trong SQL Server Tìm Login trong SQL Server
  Có truy vấn nào trong SQL Server giúp trả về tất cả các tài khoản đăng nhập cùng các thông tin về chúng không?
 • Lệnh DROP LOGIN trong SQL Server Lệnh DROP LOGIN trong SQL Server
  Bài viết hướng dẫn dùng lệnh DROP LOGIN trong SQL Server với cú pháp và các ví dụ.