Bài 6: Bảng trong Bootstrap 5

Bootstrap 5 có một số class cho bảng, tùy thuộc vào việc bạn muốn tạo bảng như thế nào, bảng cơ bản, có viền/không viền, các hàng trong bảng được tô màu xen kẽ... mà sẽ sử dụng class tương ứng với nhu cầu.

Bài hướng dẫn về bảng trong Bootstrap 5 dưới đây sẽ liệt kê các class được dùng cho bảng đi kèm với ví dụ minh họa để bạn dễ hình dung ra cách sử dụng và kết quả mà từng class mang lại. Bạn cũng sẽ biết cách để tô màu nền cho bảng, hàng khá là chi tiết.

Các phần tử bảng

Bootstrap cung cấp một bố cục gọn gàng để xây dựng các bảng. Một số phần tử bảng được Bootstrap hỗ trợ là:

 • <table> - Phần tử bao bọc để hiển thị dữ liệu ở định dạng bảng
 • <thead> - Vùng chứa cho các hàng tiêu đề bảng (<tr>) để gắn nhãn các cột trong bảng.
 • <tbody> - Vùng chứa cho các hàng của bảng (<tr>) trong phần nội dung của bảng.
 • <tr> - Phần vùng chứa cho một tập hợp các ô bảng (<td> hoặc <th>) xuất hiện trên một hàng.
 • <td> - Ô bảng mặc định.
 • <th> - Ô bảng đặc biệt cho các nhãn cột (hoặc hàng, tùy thuộc vào phạm vi và vị trí). Phải được sử dụng trong <thead>
 • <caption> - Mô tả hoặc tóm tắt về những gì bảng chứa.

Bảng cơ bản

Bảng cơ bản trong Bootstrap 5 sẽ có một chút padding và dải phân cách ngang. Class .table thêm kiểu cơ bản vào bảng như ví dụ dưới đây.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Ví dụ Bootstrap - Quantrimang.com</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h2>Bảng cơ bản</h2>
 <p>Class .table class thêm kiểu cơ bản cho bảng, 1 chút padding và dòng kẻ ngang:</p>      
 <table class="table">
  <thead>
   <tr>
    <th>Họ</th>
    <th>Tên</th>
    <th>Tuổi</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>Nguyễn</td>
    <td>Jolie</td>
    <td>25</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Trần</td>
    <td>Hòa</td>
    <td>26</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Cao</td>
    <td>Duyên</td>
    <td>27</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

</body>
</html>

Code trên sẽ cho ra bảng như sau:

Cách tạo bảng cơ bản trong Bootstrap

Tô màu hàng xen kẽ

Nếu bạn muốn làm cho các hàng trong bảng dễ đọc hơn bằng cách tô màu xen kẽ cho chúng thì chỉ cần sử dụng thêm class .table-striped như ví dụ dưới đây:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Ví dụ Bootstrap - Quantrimang.com</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h2>Bảng màu xen kẽ</h2>
 <p>Class .table-striped thêm màu xen kẽ cho các hàng trong bảng:</p>      
 <table class="table table-striped">
  <thead>
   <tr>
    <th>Họ</th>
    <th>Tên</th>
    <th>Tuổi</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>Nguyễn</td>
    <td>Jolie</td>
    <td>25</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Trần</td>
    <td>Hòa</td>
    <td>26</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Cao</td>
    <td>Duyên</td>
    <td>27</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

</body>
</html>

Bảng có hàng được tô màu xen kẽ sẽ như thế này:

Bảng có hàng tô màu xen kẽ

Thêm đường viền cho bảng

Nếu bạn muốn thêm đường viền cho mọi ô trong bảng thì chỉ cần sử dụng class .table-bordered như sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Ví dụ Bootstrap - Quantrimang.com</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h2>Thêm viền cho bảng</h2>
 <p>Class .table-bordered sẽ thêm viền cho mọi ô trong bảng:</p>      
  <table class="table table-bordered">
  <thead>
   <tr>
    <th>Họ</th>
    <th>Tên</th>
    <th>Tuổi</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>Nguyễn</td>
    <td>Jolie</td>
    <td>25</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Trần</td>
    <td>Hòa</td>
    <td>26</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Cao</td>
    <td>Duyên</td>
    <td>27</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

</body>
</html>

Bảng với class .table-bordered sẽ như sau:

Thêm border cho bảng

Hàng đổi màu khi di chuột

Để thêm hiệu ứng đổi màu khi di chuột vào hàng thì bạn sử dụng class .table-hover. Khi đó các hàng trong bảng được di chuột qua sẽ có màu nền chuyển sang màu xám, như ví dụ dưới đây:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Ví dụ Bootstrap - Quantrimang.com</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h2>Hàng đổi màu khi di chuột qua </h2>
 <p>Class .table-hover sẽ chỉ ra hàng nào đang được di chuột, bằng cách thêm màu nền xám cho hàng:</p>      
  <table class="table table-hover">
  <thead>
   <tr>
    <th>Họ</th>
    <th>Tên</th>
    <th>Tuổi</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>Nguyễn</td>
    <td>Jolie</td>
    <td>25</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Trần</td>
    <td>Hòa</td>
    <td>26</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Cao</td>
    <td>Duyên</td>
    <td>27</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

</body>
</html>

Khi bạn di chuột qua hàng, hàng sẽ được tô màu như hình dưới đây:

Bảng có hàng được tô màu khi di chuột qua

Bảng tối màu, màu đen

Nếu bạn muốn bảng của mình có nền màu đen, chữ màu trắng thì hãy dùng class .table-dark như dưới đây:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Ví dụ Bootstrap - Quantrimang.com</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h2>Bảng nền đen</h2>
 <p>Class .table-dark sẽ thêm nền đen cho bảng:</p>      
 <table class="table table-dark">
  <thead>
   <tr>
    <th>Họ</th>
    <th>Tên</th>
    <th>Tuổi</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>Nguyễn</td>
    <td>Jolie</td>
    <td>25</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Trần</td>
    <td>Hòa</td>
    <td>26</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Cao</td>
    <td>Duyên</td>
    <td>27</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

</body>
</html>

Bảng có nền đen sẽ như thế này:

Bảng được tô nền đen

Bảng nền đen và đổi màu khi di chuột

Khá đơn giản, để tạo ra bảng dạng này bạn chỉ cần sử dụng kết hợp 2 class là .table-dark.table-hover, khi đó hàng nào được di chuột qua sẽ chuyển sang nền xám như trong ví dụ dưới đây:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Ví dụ Bootstrap - Quantrimang.com</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h2>Bảng nền đen đổi màu khi di chuột</h2>
  <table class="table table-dark table-hover">  
  <thead>
   <tr>
    <th>Họ</th>
    <th>Tên</th>
    <th>Tuổi</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>Nguyễn</td>
    <td>Jolie</td>
    <td>25</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Trần</td>
    <td>Hòa</td>
    <td>26</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Cao</td>
    <td>Duyên</td>
    <td>27</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

</body>
</html>

Chạy code trên sẽ cho ra bảng như này:

Bảng nền đen đổi màu khi di chuột qua

Tương tự như vậy, để tạo bảng đen và màu nền hàng xen kẽ nhau, bạn có thể kết hợp class .table-dark.table-striped.

Tạo bảng không viền trong Bootstrap

Class .table-borderless sẽ loại bỏ tất cả đường viền bao quanh các ô của bảng, hãy thử ví dụ dưới đây để xem kết quả:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Ví dụ Bootstrap - Quantrimang.com</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h2>Bảng không viền</h2>
  <table class="table table-borderless">  
  <thead>
   <tr>
    <th>Họ</th>
    <th>Tên</th>
    <th>Tuổi</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>Nguyễn</td>
    <td>Jolie</td>
    <td>25</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Trần</td>
    <td>Hòa</td>
    <td>26</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Cao</td>
    <td>Duyên</td>
    <td>27</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

</body>
</html>

Bảng được tạo ra sẽ không có viền nào cả:

Tạo bảng không viền trong Bootstrap

Bảng theo ngữ cảnh

Các class ngữ cảnh được sử dụng để tô màu cho toàn bộ bảng <table>, hàng <tr> hoặc ô <td>. Chúng bao gồm: .table-primary, .table-success, .table-info, .table-warning, .table-danger, .table-active, .table-secondary, .table-light.table-dark.

Nếu đã tìm hiểu về color trong Bootstrap ở bài trước, bạn sẽ nhận thấy các class này rất quen thuộc đúng không?

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Ví dụ Bootstrap - QuanTriMang.com</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h2>Bảng đổ màu theo ngữ cảnh</h2>
 <p>Các class ngữ cảnh được sử dụng để tô màu cho toàn bộ bảng, hàng hoặc ô.</p>
 <table class="table">
  <thead>
   <tr>
    <th>Mô tả</th>
    <th>Tên Class</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>Mặc định</td>
    <td>Mặc định</td>
   </tr>   
   <tr class="table-primary">
    <td>Primary</td>
    <td>table-primary</td>
   </tr>
   <tr class="table-success">
    <td>Success</td>
    <td>table-success</td>
   </tr>
   <tr class="table-danger">
    <td>Danger</td>
    <td>table-danger</td>
   </tr>
   <tr class="table-info">
    <td>Info</td>
    <td>table-info</td>
   </tr>
   <tr class="table-warning">
    <td>Warning</td>
    <td>table-warning</td>
   </tr>
   <tr class="table-active">
    <td>Active</td>
    <td>table-active</td>
   </tr>
   <tr class="table-secondary">
    <td>Secondary</td>
    <td>table-secondary</td>
   </tr>
   <tr class="table-light">
    <td>Light</td>
    <td>table-light</td>
   </tr>
   <tr class="table-dark">
    <td>Dark</td>
    <td>table-dark</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

</body>
</html>

Các class ngữ cảnh có thể được sử dụng và màu sắc tương ứng của chúng:

Bảng được tô màu theo ngữ cảnh

Tô màu cho tiêu đề bảng

Để thêm nền cho hàng tiêu đề của bảng, bạn có thể sử dụng bất kỳ class bảng ngữ cảnh nào vào trong thẻ <thead>:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Ví dụ Bootstrap - Quantrimang.com</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h2>Tô màu hàng tiêu đề</h2>
  <table class="table">  
  <thead class="table-danger">
   <tr>
    <th>Họ</th>
    <th>Tên</th>
    <th>Tuổi</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>Nguyễn</td>
    <td>Jolie</td>
    <td>25</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Trần</td>
    <td>Hòa</td>
    <td>26</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Cao</td>
    <td>Duyên</td>
    <td>27</td>
   </tr>
   
  </tbody>
 </table>
 <table class="table">  
  <thead class="table-success">
   <tr>
    <th>Họ</th>
    <th>Tên</th>
    <th>Tuổi</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>Nguyễn</td>
    <td>Jolie</td>
    <td>25</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Trần</td>
    <td>Hòa</td>
    <td>26</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Cao</td>
    <td>Duyên</td>
    <td>27</td>
   </tr>
   
  </tbody>
 </table>
</div>

</body>
</html>

Hàng tiêu đề được tô màu trông sẽ như thế này:

Bảng được tô màu tiêu đề

Lưu ý: Trên Bootstrap 4, thay vì dùng table-..., bạn sẽ dùng các class .thead-dark (để tạo tiêu đề tối) và .thead-light (để tạo tiêu đề sáng)

Tạo bảng nhỏ

Class .table-sm tạo ra bảng nhỏ hơn bằng cách giảm một nửa padding của ô:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Ví dụ Bootstrap - Quantrimang.com</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h2>Tạo bảng nhỏ</h2>
  <table class="table table-bordered table-sm">  
  <thead class="thead-dark">
   <tr>
    <th>Họ</th>
    <th>Tên</th>
    <th>Tuổi</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>Nguyễn</td>
    <td>Jolie</td>
    <td>25</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Trần</td>
    <td>Hòa</td>
    <td>26</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Cao</td>
    <td>Duyên</td>
    <td>27</td>
   </tr>
   
  </tbody>
 </table>
 
</div>

</body>
</html>

Bảng được giảm bớt padding và trông sẽ như thế này:

Bảng nhỏ được tạo ra bằng cách giảm padding

Bảng thích ứng

Class .table-responsive sẽ thêm thanh cuộn cho bảng khi cần, thường là khi chiều rộng của bảng lớn hơn chiều rộng của màn hình hiển thị.

<div class="table-responsive">
 <table class="table">
  ...
 </table>
</div>

Ví dụ như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h2>Bảng thích ứng</h2>
                                         
 <div class="table-responsive">
  <table class="table table-bordered">
   <thead>
    <tr>
     <th>#</th>
     <th>Họ</th>
     <th>Tên</th>
     <th>Tuổi</th>
     <th>Thành Phố</th>
     <th>Đất nước</th>
     <th>Giới tính</th>
     <th>A</th>
     <th>B</th>
     <th>C</th>
     <th>D</th>
     <th>E</th>
     <th>F</th>
     <th>G</th>
     <th>H</th>
     <th>I</th>
     <th>K</th>
     <th>L</th>
     <th>M</th>
    </tr>
   </thead>
   <tbody>
    <tr>
     <td>1</td>
     <td>Nguyễn</td>
     <td>Ngọc</td>
     <td>35</td>
     <td>Tiền Giang</td>
     <td>Việt Nam</td>
     <td>Nam</td>
     <td>Nam</td>
     <td>Nam</td>
     <td>Nam</td>
     <td>Nam</td>
     <td>Nam</td>
     <td>Nam</td>
     <td>Nam</td>
     <td>Nam</td>
     <td>Nam</td>
     <td>Nam</td>
     <td>Nam</td>
     <td>Nam</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>
 </div>
</div>

</body>
</html>

Khi bảng rộng hơn so với màn hình xem, bạn sẽ thấy có thanh cuộn ngang ở dưới bảng như hình:

Thanh cuộn được thêm vào khi bảng quá rộng

Bạn có thể quyết định khi nào thì cần thêm thanh cuộn vào bảng, dựa vào độ rộng màn hình:

ClassĐộ rộng màn hình
.table-responsive-sm< 576px
.table-responsive-md< 768px
.table-responsive-lg< 992px
.table-responsive-xl< 1200px
.table-responsive-xxl< 1400px
Thứ Năm, 04/08/2022 16:10
31 👨 2.931
0 Bình luận
Sắp xếp theo