Bài 37: Form Validation trong Bootstrap 5

Form Validation hay xác thực biểu mẫu cung cấp phản hồi giá trị có người dùng. Ở bài học cách dùng Bootstrap này, hãy cùng nhau tìm hiểu cách thêm Validation vào Form trong Bootstrap 5 như thế nào nhé!

Xác thực biểu mẫu

Bạn có thể dùng các class xác thực khác nhau để cung cấp phản hồi có giá trị tới người dùng. Thêm .was-validated hoặc .needs-validation vào phần tử <form>, phụ thuộc vào việc bạn muốn cung cấp phản hồi xác thực trước hay sau khi gửi biểu mẫu. Các trường nhập sẽ có đường viền màu xanh lá (hợp lệ) hoặc đỏ (không hợp lệ) để cho biết thông tin đang bị thiếu trong biểu mẫu.

Bạn cũng có thể thêm thông báo .valid-feedback hoặc .invalid-feedback để cho người dùng biết chính xác nội dung còn thiếu hay cần phải hoàn thành trước khi gửi biểu mẫu.

Về cơ bản, code thêm xác thực vào biểu mẫu bằng Bootstrap 5 như dưới đây. Code mẫu dùng .was-validated để chỉ ra nội dung cần điền trước khi gửi biểu mẫu:

<form action="/action_page.php" class="was-validated">
<div class="mb-3 mt-3">
<label for="uname" class="form-label">Username:</label>
<input type="text" class="form-control" id="uname" placeholder="Enter username" name="uname" required>
<div class="valid-feedback">Valid.</div>
<div class="invalid-feedback">Please fill out this field.</div>
</div>
<div class="mb-3">
<label for="pwd" class="form-label">Password:</label>
<input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Enter password" name="pswd" required>
<div class="valid-feedback">Valid.</div>
<div class="invalid-feedback">Please fill out this field.</div>
</div>
<div class="form-check mb-3">
<input class="form-check-input" type="checkbox" id="myCheck" name="remember" required>
<label class="form-check-label" for="myCheck">I agree on blabla.</label>
<div class="valid-feedback">Valid.</div>
<div class="invalid-feedback">Check this checkbox to continue.</div>
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
</form>

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h3>Xác thực biểu mẫu</h3>
 <p>Ví dụ bạn gửi biểu mẫu nhưng chưa điền hết thông tin thì sẽ nhận được thông báo như bên dưới.</p>
  
 <form action="/action_page.php" class="was-validated">
  <div class="mb-3 mt-3">
   <label for="uname" class="form-label">Tên người dùng:</label>
   <input type="text" class="form-control" id="uname" placeholder="Nhập tên người dùng" name="uname" required>
   <div class="valid-feedback">Hợp lệ.</div>
   <div class="invalid-feedback">Điền đầy đủ thông tin.</div>
  </div>
  <div class="mb-3">
   <label for="pwd" class="form-label">Mật khẩu:</label>
   <input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Enter password" name="pswd" required>
   <div class="valid-feedback">Hợp lệ.</div>
   <div class="invalid-feedback">Điền đầy đủ thông tin.</div>
  </div>
  <div class="form-check mb-3">
   <input class="form-check-input" type="checkbox" id="myCheck" name="remember" required>
   <label class="form-check-label" for="myCheck">Đồng ý với chính sách sử dụng của Quantrimang.com.</label>
   <div class="valid-feedback">Hợp lệ.</div>
   <div class="invalid-feedback">Tích box này để tiếp tục.</div>
  </div>
 <button type="submit" class="btn btn-primary">Đăng nhập</button>
 </form>
</div>

</body>
</html>

Thêm xác thực biểu mẫu bằng Bootrstrap 5

Trên đây là cách thêm xác thực biểu mẫu hay thuộc tính Validation vào Form trong Bootstrap 5. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Thứ Sáu, 09/12/2022 16:52
12 👨 646
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Bootstrap