Bài 39: Những kiểu Grid cực nhỏ trong Bootstrap 5

Ở những bài học Bootstrap 5 trước, chúng ta đã tìm hiểu về những kiểu hệ thống lưới Grid cơ bản. Ở bài này, hãy cùng Quantrimang.com đi sâu hơn vào những kiểu Grid cực nhỏ trong Bootstrap nhé!

Ví dụ kiểu bảng dạng lưới cực nhỏ

Ví dụ trên một bố cục đơn giản với hai cột và bạn muốn chia tỉ lệ 25%/75% trên tất cả thiết bị. Hãy thêm class sau vào hai cột:

<div class="col-3">....</div>
<div class="col-9">....</div>

Code cơ bản như sau:

<div class="container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-3 bg-primary">
<p>Lorem ipsum...</p>
</div>
<div class="col-9 bg-dark">
<p>Sed ut perspiciatis...</p>
</div>
</div>
</div>

Ví dụ trên web Quantrimang.com:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container-fluid mt-3">
 <h1>Grid cực nhỏ (Tự động bố cục)</h1>
 <p>Ví dụ sau sẽ chia màn hình theo tỷ lệ 25%/75% trên tất cả thiết bị.</p>
 <div class="container-fluid">
  <div class="row">
   <div class="col-3 bg-primary text-white p-3">
    Giới thiệu về Quantrimang.com
Khởi nguồn từ một trang web cung cấp kiến thức về mạng, server, các thiết bị mạng, thủ thuật máy tính. Hiện nay, Quantrimang.com đã trở thành mạng xã hội về khoa học công nghệ, mở rộng nội dung để đáp ứng nhu cầu của các thành viên về nhiều lĩnh vực công nghệ hơn như điện thoại, thiết bị thông minh, điện tử, bảo mật máy tính,...

   </div>
   <div class="col-9 bg-dark text-white p-3">
    Chúng tôi mong muốn các thành viên của mình luôn nắm bắt được những thông tin, kiến thức, xu hướng công nghệ mới nhất, cũng như gỡ rối những vấn đề công nghệ các thành viên gặp phải khi sử dụng máy tính, điện thoại, các thiết bị điện tử thông dụng khác.
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

Kiểu Grid cực nhỏ trên Quantrimang

Lưu ý: Đảm bảo số lượng thêm vào tối đa tới 12 hoặc ít hơn. Bạn không cần phải dùng tất cả 12 cột có sẵn:

Đối với tỷ lệ phân chia 33.3%/66.6%, bạn sẽ dùng .col-4.col-8. Nếu chia 50%/50%, bạn sẽ dùng .col-6.col-6.

Code mẫu:

<!-- 33.3%/66.6% split -->
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-4 bg-primary">
<p>Lorem ipsum...</p>
</div>
<div class="col-8 bg-dark">
<p>Sed ut perspiciatis...</p>
</div>
</div>
</div>

<!-- 50%/50% split -->
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-6 bg-primary">
<p>Lorem ipsum...</p>
</div>
<div class="col-6 bg-dark">
<p>Sed ut perspiciatis...</p>
</div>
</div>
</div>

Ví dụ trên web:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container-fluid mt-3">
 <h1>Grid cực nhỏ</h1>
 <p>Ví dụ sau sẽ cho kết quả chia màn hình theo tỷ lệ 33.3%/66.6% trên tất cả thiết bị.</p>
 <p>Chỉnh lại kích thước cửa sổ trình duyệt để thấy hiệu ứng.</p>
 <div class="container-fluid">
  <div class="row">
   <div class="col-4 bg-primary text-white p-3">
    Giới thiệu về Quantrimang.com:
Khởi nguồn từ một trang web cung cấp kiến thức về mạng, server, các thiết bị mạng, thủ thuật máy tính. Hiện nay, Quantrimang.com đã trở thành mạng xã hội về khoa học công nghệ, mở rộng nội dung để đáp ứng nhu cầu của các thành viên về nhiều lĩnh vực công nghệ hơn như điện thoại, thiết bị thông minh, điện tử, bảo mật máy tính,...
   </div>
   <div class="col-8 bg-dark text-white p-3">
    Chúng tôi mong muốn các thành viên của mình luôn nắm bắt được những thông tin, kiến thức, xu hướng công nghệ mới nhất, cũng như gỡ rối những vấn đề công nghệ các thành viên gặp phải khi sử dụng máy tính, điện thoại, các thiết bị điện tử thông dụng khác.
   </div>
  </div>
 </div>
 <br>
 
 <p>Ví dụ sau chia màn hình 50/50 trên mọi thiết bị.</p>
 <div class="container-fluid">
  <div class="row">
   <div class="col-6 bg-primary text-white p-3">
    Giới thiệu về Quantrimang.com:
Khởi nguồn từ một trang web cung cấp kiến thức về mạng, server, các thiết bị mạng, thủ thuật máy tính. Hiện nay, Quantrimang.com đã trở thành mạng xã hội về khoa học công nghệ, mở rộng nội dung để đáp ứng nhu cầu của các thành viên về nhiều lĩnh vực công nghệ hơn như điện thoại, thiết bị thông minh, điện tử, bảo mật máy tính,...
   </div>
   <div class="col-6 bg-dark text-white p-3">
    Chúng tôi mong muốn các thành viên của mình luôn nắm bắt được những thông tin, kiến thức, xu hướng công nghệ mới nhất, cũng như gỡ rối những vấn đề công nghệ các thành viên gặp phải khi sử dụng máy tính, điện thoại, các thiết bị điện tử thông dụng khác.
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

Bootstrap với kích thước grid cực nhỏ

Cột bố cục tự động

Trong Bootstrap 5, bạn có một cách dễ dàng để tạo các cột có chiều rộng bằng nhau cho tất cả thiết bị. Chỉ cần loại bỏ số khỏi .col* và chỉ dùng class .col trên một số cụ thể của các phần tử col. Bootstrap sẽ xác định số lượng cột hiện có và từng cột sẽ có cùng chiều rộng:

<!-- Two columns: 50% width-->
<div class="row">
<div class="col">1 of 2</div>
<div class="col">2 of 2</div>
</div>

<!-- Four columns: 25% width-->
<div class="row">
<div class="col">1 of 4</div>
<div class="col">2 of 4</div>
<div class="col">3 of 4</div>
<div class="col">4 of 4</div>
</div>

Ví dụ trên web:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container-fluid mt-3">
 <div class="container-fluid">
  <div class="row">
   <div class="col bg-primary text-white p-3">Cột 1/2</div>
   <div class="col bg-dark text-white p-3">Cột 2/2</div>
  </div> 
 </div>
 <br>
 
 <div class="container-fluid">
  <div class="row">
   <div class="col bg-primary text-white p-3">Cột 1/4</div>
   <div class="col bg-dark text-white p-3">Cột 2/4</div>
   <div class="col bg-primary text-white p-3">Cột 3/4</div>
   <div class="col bg-dark text-white p-3">Cột 4/4</div>
  </div> 
 </div>
</div>

</body>
</html>

Cột bố cục tự động bằng Bootstrap

Trên đây là những kiểu lưới Grid cực nhỏ trong Bootstrap 5. Hi vọng bài viết giúp bạn hiểu hơn về Grid khi dùng Bootstrap.

Chủ Nhật, 18/12/2022 08:57
51 👨 313
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Bootstrap