Tuyển tập những bài hướng dẫn lập trình JavaScript cơ bản, giúp bạn làm quen và nắm được những kiến thức cốt lõi của ngôn ngữ lập trình này.

  • Java và JavaScript có gì khác nhau? Java và JavaScript có gì khác nhau?
    Mặc dù tên của Java và JavaScript dường như có sự liên quan (JavaScript có vẻ như là một script trong Java?), nhưng đó là điểm tương đồng duy nhất. Hai ngôn ngữ này không liên quan gì đến nhau xét về mặt kỹ thuật.
  • != và !== trong JavaScript khác gì nhau? != và !== trong JavaScript khác gì nhau?
    JavaScript bao gồm các toán tử như trong các ngôn ngữ khác. Một toán tử thực hiện một số thao tác trên một hoặc nhiều toán hạng (giá trị dữ liệu) và tạo ra một kết quả. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu về 2 toán tử != và !== trong JavaScript.