Cách cài đặt IIS trong Windows Server 2012

IIS hay Internet Information Services là một trong những dịch vụ quan trọng nhất trong Windows Server 2012. Nó đã được cải thiện nhiều tính năng so với các phiên bản trước và nó giúp người dùng xuất bản ứng dụng web hoặc trang web.

Bây giờ, bạn hãy cài đặt IIS Role theo các bước dưới đây nhé!

Bước 1 - Để cài đặt IIS, vào "Server Manager", sau đó vào Manage, rồi đến Add Roles and Features.

Server Management

Bước 2 - Click vào Next trong cửa sổ như hình dưới đây.

Next

Bước 3 - Chọn tùy chọn Role-based or feature-based installation và sau đó nhấp vào Next.

Role-based installation

Bước 4 - Ví dụ này sẽ cài đặt một Local IIS vì nó sẽ chọn một máy chủ từ các server pool. Sau đó bấm vào Next.

Local IIS

Bước 5 - Từ danh sách Roles, hãy chọn “Web server” (IIS) Server role, rồi bấm Next.

Roles

Bước 6 - Kích Next.

Chọn Next

Bước 7 - Tiếp tục kích Next.

Tiếp tục Next

Bước 8 - Bạn có thể chọn tất cả các thiết lập mặc định hoặc tùy chỉnh chúng theo nhu cầu của bạn.

Tùy chỉnh

Bước 9 - Nhấp vào Install.

Install

Bước 10 - Chờ cho đến khi Installation Wizard kết thúc. Khi nó được thực hiện xong, hãy nhấp vào Close.

Close

Bước 11 - Kiểm tra xem IIS của bạn đã được cài đặt đúng chưa. Điều này có thể được thực hiện bằng cách mở trình duyệt Internet của bạn và sau đó gõ http://localhost và sẽ thấy như ảnh chụp màn hình sau đây:

Kiểm tra IIS

Xem thêm:

Thứ Sáu, 14/12/2018 13:38
47 👨 18.442
0 Bình luận
Sắp xếp theo