Hướng dẫn cài đặt DHCP Role trong Windows Server 2012

Như bạn biết Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) - Giao thức cấu hình động máy chủ là các dịch vụ mạng được triển khai phổ biến trong môi trường mạng hiện nay. DHCP được sử dụng chủ yếu để tự động phân phối các thiết lập cấu hình IP cho các máy khách trong mạng, loại bỏ việc cấu hình máy chủ theo cách thủ công, trên các mạng dựa trên TCP/IP.

Cài đặt DHCP role

Để cài đặt DHCP role, bạn sẽ phải làm theo các bước dưới đây.

Bước 1 - Chuyển đến Server Manager → Manage → Add Roles and Features.

Server Manager

Bước 2 - Kích Next.

Next

Bước 3 - Chọn tùy chọn Role-based or feature-based installation → nhấp vào Next.

Role-based installation

Bước 4 - Cài đặt Local DHCP Role vì nó sẽ chọn một máy chủ từ Server Pool → sau đó kích Next.

Local DHCP Role

Bước 5 - Từ Roles lists, hãy chọn DHCP Server role → nhấp vào Add Features trên cửa sổ hiện ra như được hiển thị trong các ảnh chụp màn hình sau đây.

DHCP Server role

Add Features

Bước 6 - Kích Next.

Tiếp tục chọn Next

Bước 7 - Tiếp tục kích Next.

Chọn Next

Bước 8 - Nhấp vào Install.

Install

Bước 9 - Nhấp vào Close.

Close

Cấu hình sau triển khai

Trong phần này, chúng ta sẽ xem cách thực hiện cấu hình sau triển khai của DHCP. Vui lòng làm theo các bước dưới đây.

Bước 1 - Nhấp vào biểu tượng cảnh báo và sau đó nhấp vào "Complete DHCP Configuration".

Complete DHCP Configuration

Bước 2 - Kích Next.

Kích Next

Bước 3 - Chọn một tài khoản domain user có quyền tạo đối tượng trong vùng chứa Net Services trong thư mục hoạt động hoặc tài khoản quản trị domain → bấm Next.

Domain user

Bước 4 - Nhấp vào Close.

Nhấp Close

Phạm vi triển khai DHCP

Bây giờ bạn phải cấu hình dịch vụ để làm nó trở nên hữu ích cho các máy tính. Để làm điều này, các bạn cần phải làm theo các bước dưới đây.

Bước 1 - Tìm màn hình Server Manager screen → Tools → DHCP.

DHCP

Bước 2 - Nhấp chuột phải vào DHCP Server → sau đó nhấp vào “Add/Remove Bindings…

Add/Remove Bindings...

Bước 3 - Đảm bảo địa chỉ IP tĩnh của máy chủ sẽ xuất hiện như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình sau.

IP tĩnh

Bước 4 - Nhấp chuột phải vào IPv4 → Chọn “New Scope”.

New scope

Bước 5 - Nhấp vào Next.

Nhấp Next

Bước 6 - Nhập Scope Name và mô tả như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình sau và sau đó chọn Next.

Nhập Scope name

Bước 7 - Nhập địa chỉ IP StartEnd, Subnet mask, để Length mặc định “24” cho mạng con lớp C → bấm Next.

Nhập các thông số

Bước 8 - Nhập phạm vi IP của bạn trong danh sách loại trừ. Nếu bạn có thiết bị trên mạng yêu cầu địa chỉ IP tĩnh, hãy đảm bảo rằng phạm vi bị loại trừ thuộc phạm vi StartEnd được chỉ định trước đó → nhấp vào Next.

Nhập phạm vi IP

Bước 9 - Nhập thời hạn mong muốn cho IP được chỉ định hoặc để mặc định → sau đó nhấp Next.

Nhập thời hạn

Bước 10 - Chọn “Yes, I want to configure these options now to configure the DHCP options for the new scope” → sau đó bấm vào Next.

Chọn Yes

Bước 11 - Nhập cổng mặc định là IP Router của bạn → sau đó nhấn Next.

IP Router

Bước 12 - Thêm DNS IP → nhấn Next (chúng ta có thể đặt Google DNS hoặc nếu nó là một môi trường Domain bạn có thể đặt DC IP ở đó) → sau đó nhấn Next.

DNS IP

Bước 13 - Chỉ định WINS Server của bạn nếu có → và sau đó nhấp Next.

WINS Server

Bước 14 - Chọn tùy chọn “Yes, I want to activate this scope now" để kích hoạt phạm vi ngay lập tức → chọn Next.

Yes, I want to activate this scope now option to activate the scope immediately

Bước 15 - Nhấn Finish.

Finish

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

Thứ Sáu, 29/06/2018 17:07
3,52 👨 26.871
0 Bình luận
Sắp xếp theo