Cách tạo Primary Zones trong Windows Server 2012

Để quản lý DNS, chúng ta phải tạo một Primary Zone vì theo mặc định, không có vùng nào để quản lý các bản ghi cả. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách tạo Primary Zones trong Windows Server 2012.

Bước 1 - Để quản lý DNS, vào Server Manager → Tools → DNS → Nhấp chuột phải vào “Forward Lookup Zone” → New Zone.

Server Manager

New Zone

Bước 2 - Chọn “Primary Zone” và sau đó nhấn Next.

Primary Zone

Bước 3 - Nhập tên của Primary Zone mà bạn muốn quản lý các bản ghi.

Nhập tên cho Primary Zone

Bước 4 - Chọn tùy chọn “Create a new file with this filename”.

Create a new file with this filename

Bước 5 - Nếu bạn muốn cập nhật bản ghi của vùng này theo cách thủ công, bạn phải chọn “Do not allow dynamic Updates”, như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình sau đây.

Cập nhật thủ công

Bước 6 - Nhấp vào nút Finish.

Finish

Xem thêm:

Thứ Hai, 02/07/2018 17:05
3,52 👨 1.210
0 Bình luận
Sắp xếp theo