Cách cài đặt DNS Role trong Windows Server 2012

DNS Role là một trong những dịch vụ quan trọng nhất trong mạng chứa Domain Controllers Environment. Nó giúp người dùng giải quyết các tên miền trong và ngoài với IP và có quyền truy cập vào dịch vụ được yêu cầu cho domain tương ứng.

Bây giờ chúng ta hãy xem cách cài đặt DNS Role trong Windows Server 2012. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước dưới đây.

Bước 1 - Để cài đặt DNS Role, đi tới Server Manager Manage Add Roles and Features.

Server Manager

Bước 2 - Kích Next.

Next

Bước 3 - Chọn tùy chọn Role-based or feature-based installation và sau đó nhấp vào Next.

Role-based installation

Bước 4 - Hãy cài đặt một Local DNS role vì nó sẽ chọn một máy chủ từ server pool → và sau đó kích Next.

Local DNS role

Bước 5 - Từ danh sách Server Roles, kiểm tra DNS Server role → nhấp vào Add Features trên cửa sổ hiện ra và sau đó nhấp vào Next.

DNS Server role

Chọn Add features

Bước 6 - Kích Next.

Kích Next

Bước 7 - Nhấp vào Install.

Install

Bước 8 - Chờ cho đến khi quá trình cài đặt hoàn tất.

Chờ cài đặt kết thúc

Sau khi cài đặt xong, bấm vào Close.

Xem thêm:

Thứ Hai, 02/07/2018 07:39
51 👨 2.998
0 Bình luận
Sắp xếp theo