Cấu hình Print Driver trong Windows Server 2012

Nếu bạn muốn thêm các driver bổ sung khác để giúp các máy khách của mình dễ dàng cài đặt máy in hơn. Bạn hãy làm theo các bước dưới đây để cấu hình các Print Driver trong Windows Server 2012:

Bước 1 - Truy cập vào Server Manager > Tools > Print Manager > Action > Add Driver

Server Manager

Bước 2 - Chọn cả hai ô, rồi bấm Next.

Next

Bước 3 - Chọn các driver sẽ được cài đặt và sau đó bấm Next.

Chọn các driver

Bước 4 - Nhấp vào nút Finish.

Finish

Xem thêm:

Thứ Sáu, 03/08/2018 11:54
32 👨 3.774
0 Bình luận
Sắp xếp theo