Cấu hình quản trị website với IIS

Web Server IIS là khá phổ biến để chạy các website trên mạng Internet. Bài học này sẽ giúp bạn có thể cấu hình phần quản trị website - Configure Admin Web Site with IIS.

Hãy bắt đầu thực hành: Configure Admin Web Site with IIS:

Bài lab này đã siêu cũ rồi, Quantrimang.com có hướng dẫn cách cài IIS trên Windows Server 2012, bạn cần thì tham khảo thêm nhé.

Thứ Hai, 10/02/2020 16:01
3,86 👨 16.919
0 Bình luận
Sắp xếp theo