Cách cài đặt Active Directory trong Windows Server 2012

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt Active Directory trong Windows Server 2012 R2. Nhiều người đã từng làm việc với phiên bản trước đó, chạy DCPROMO.EXE để cài đặt, nhưng trong phiên bản 2012, Microsoft khuyên bạn không nên sử dụng nó nữa.

Để tiếp tục cài đặt, hãy làm theo các bước dưới đây.

Bước 1 - Vào “Server Manager” → ManageAdd Roles and Feature.

Add Roles and Feature

Bước 2 - Nhấp vào nút Next.

Next

Bước 3 - Vì trong ví dụ này hiện đang cài đặt AAD nên bạn sẽ chọn “Role-based or feature based Installation” → Next.

Cài đặt AAD

Bước 4 - Bấm vào "Select a server from the server pool", trong trường hợp nó được cài đặt cục bộ.

Chọn server

Bước 5 - Đánh dấu vào ô bên cạnh Active Directory Domain Services. Một hộp thoại sẽ xuất hiện giải thích các dịch vụ hoặc tính năng bổ sung được yêu cầu để cài đặt các miền.

AD DS

Bước 6 - Nhấp vào Add Features.

Add Features

Bước 7 - Kiểm tra “Group Policy Management” → Next.

Group Policy Management

Bước 8 - Nhấp vào nút "Next".

Chọn Next

Bước 9 - Nhấp vào “Install”.

Chọn Install

Màn hình cài đặt sẽ xuất hiện ngay bây giờ và bạn phải đợi cho đến khi quá trình cài đặt hoàn tất.

Màn hình cài đặt

Bây giờ việc cài đặt DC đã hoàn thành, bạn phải cấu hình nó cho máy chủ của bạn.

Bước 10 - Nhấp vào “Server Manager” → Mở Notifications Pane bằng cách chọn biểu tượng Notifications ở phía trên cùng của Server Manager. Từ thông báo liên quan đến cấu hình AD DS (Active Directory Domain Services), hãy bấm Promote this server to a domain controller.

Cấu hình AD DS

Bước 11 - Nhấp vào “Add a new forest” → Chèn tên miền gốc của bạn vào trường Root domain name. Trong trường hợp ví dụ này, tên miền gốc sẽ có tên là "example.com".

Chọn tên miền gốc

Bước 12 - Chọn một DomainForest functional level. Sau khi được chọn, hãy điền mật khẩu DSRM vào các trường mật khẩu được cung cấp. Mật khẩu DSRM được sử dụng khi khởi động Domain Controller vào chế độ phục hồi.

Mật khẩu DSRM

Bước 13 - Trong màn hình tiếp theo xuất hiện, có một cảnh báo trên tab DNS Options, kích OK và sau đó chọn Next.

DNS Options

Bước 14 - Nhập tên NETBIOS và nhấn “Next”.

NETBIOS

Bước 15 - Chọn vị trí của file SYSVOL, file Log và các thư mục Database, sau đó bấm Next.

Xác định vị trí các file và database

Bước 16 - Nhấp vào "Install" và chờ cho đến khi nó kết thúc. Server sẽ khởi động lại nhiều lần.

Nhấp vào Install

Xem thêm:

Thứ Sáu, 22/06/2018 15:59
3,54 👨 15.517
0 Bình luận
Sắp xếp theo