So với Windows 10 và Windows 7 thì Windows 8.1/8 không có nhiều người dùng. Giao diện và các công cụ của Win 8 hơi khác so với phần còn lại nên Quantrimang.com cũng có một chuyên mục nhỏ để hướng dẫn cho bạn đọc cách sử dụng.