Tìm hiểu công cụ Resource Monitor trong Windows Server 2012

Resource Monitor là một công cụ tuyệt vời trong Windows Server 2012 để xác định chương trình hay dịch vụ nào đang sử dụng các tài nguyên như chương trình, ứng dụng, kết nối mạng và bộ nhớ.

Để mở Resource Monitor, vào Server Manage → Tools.

Server Manage

Nhấp vào “Resource Monitor”, phần đầu tiên là “Overview”. Nó cho biết có bao nhiêu CPU đang được sử dụng bởi mỗi ứng dụng và ở phía bên phải của bảng, nó theo dõi trong thời gian thực biểu đồ sử dụng CPU. Phần Memory cho biết mỗi ứng dụng sử dụng bao nhiêu bộ nhớ và ở phía bên phải của bảng, nó đang được theo dõi trong biểu đồ sử dụng CPU (trong thời gian thực).

Tab Disk chia tách thành các ổ cứng khác nhau. Điều này sẽ hiển thị ổ đĩa I/O hiện tại và mức độ sử dụng ổ đĩa cho mỗi tiến trình. Tab Network sẽ hiển thị các tiến trình và các byte mạng được gửi và nhận. Nó cũng hiển thị các kết nối TCP hiện tại, các cổng hiện đang nghe và ID.

Các tab hiển thị

Xem thêm:

Thứ Hai, 02/07/2018 07:39
31 👨 1.357
0 Bình luận
Sắp xếp theo