Tìm hiểu về Easy Printing trong Windows Server 2012

Easy Printing là tính năng cho phép máy khách kết nối qua RDS để in qua mạng. Nó được cài đặt trong Windows Server 2012 theo mặc định. Easy Printing về cơ bản là nơi thiết bị máy in được xác định trên hệ thống máy khách và máy in được kết nối trực tiếp qua mạng. Tất cả các cấu hình được thực hiện thông qua Group Policy Objects.

Các thiết lập cấu hình có thể được tìm thấy ở Computer Configuration - Administrative Templates - Remote Desktop Services - Printer Redirection.

Đối với User Configuration, nó sẽ có cùng một đường dẫn Administrative Templates – Remote Desktop Services – Printer Redirection.

Thiết lập cấu hình

Trong quản trị, một khía cạnh quan trọng khác là đặt mức ưu tiên cho máy in, vì vậy những người dùng có cùng trình cài đặt máy in và có thể in theo mức độ ưu tiên của mình. Trong trường hợp này, việc in sẽ theo thứ tự người dùng với mức ưu tiên cao nhất sau đó giảm xuống những người dùng khác với mức độ ưu tiên thấp hơn.

Để làm như vậy, bạn cần phải thêm các máy in logic khác nhau và sau đó thêm người dùng hoặc các phòng ban có các ưu tiên khác nhau.

Để thực hiện việc này, trước tiên hãy thêm máy in vào Print Server, bằng cách làm theo các bước được đưa ra dưới đây.

Bước 1 - Nhấp vào Server Manager > Tools > Print Management. Sau đó trên bảng điều khiển bên trái, nhấp vào Print Servers, rồi nhấp chuột phải vào Printers > Add Printer.

Server Manager

Bước 2 - Tiếp theo, làm theo các yêu cầu của trình hướng dẫn để thêm máy in mạng, như bạn làm cho một máy trạm thông thường và cuối cùng, máy in này sẽ được hiển thị trong Printer Management.

Thêm máy in mạng

Bước 3 - Bây giờ, bạn đã cài đặt máy in. Bạn có thể đặt mức độ ưu tiên cho máy in này bằng cách nhấp chuột phải vào máy in, chọn Advanced, đặt một số từ 1-99 trong phần Priority, rồi nhấp OK.

Đặt mức độ ưu tiên

Xem thêm:

Thứ Tư, 24/06/2020 10:38
31 👨 927
0 Bình luận
Sắp xếp theo