Cách cài đặt WSUS trong Windows Server 2012

Như bạn đã biết WSUS (Windows Server Update Services) là một dịch vụ cập nhật của Microsoft, cho phép các công ty kiểm tra các bản cập nhật trước khi cài đặt vào môi trường trực tiếp.

Để cài đặt WSUS trong Windows Server 2012, bạn hãy làm theo các bước dưới đây:

Bước 1 - Đi tới “Server Manager” → ManageAdd Roles and FeatureNext → Chọn “Role-based or feature-Based-Installation” → Chọn máy chủ từ server pool và sau đó nhấn Next.

Server manager

Bước 2 - Chọn "Windows Server Update Service". Một bảng dạng cửa sổ sẽ xuất hiện. Bấm vào "Add Features" sau đó chọn Next 2 lần.

Update Service

Add Features

Bước 3 - Chọn WID DatabaseWSUS Services.

WID Database

Bước 4 - Chọn đường dẫn cho nội dung. Nếu bạn có một phân vùng khác với ổ C:, hãy cài đặt nó ở đó vì ổ C: có nguy cơ bị đầy. Chọn Next.

Chọn đường dẫn

Xem thêm:

Thứ Tư, 24/06/2020 10:36
53 👨 3.776
0 Bình luận
Sắp xếp theo