Kiến thức mạng LAN, WAN cơ bản, cách bấm dây mạng, đo tốc độ mạng, tăng tốc mạng, chia sẻ thiết bị trong mạng LAN và rất nhiều thủ thuật LAN, WAN hữu ích khác.

  • Google DNS hay Cloudflare DNS nhanh hơn?

    Google DNS hay Cloudflare DNS nhanh hơn?
    Trong khi hầu hết người dùng gắn bó với tùy chọn ISP mặc định, thì những người khác thích sử dụng Google DNS hoặc Cloudflare DNS trên thiết bị của họ.
  • DHCP và IP tĩnh cái nào tốt hơn?

    DHCP và IP tĩnh cái nào tốt hơn?
    Vì có những hạn chế đối với IP tĩnh, một số quản trị viên tìm cách sử dụng IP động để thay thế. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) là một giao thức để gán địa chỉ IP động cho các thiết bị được kết nối với mạng. Vậy DHCP so với IP tĩnh, sự khác biệt là gì?