Cách thêm và quản lý các bản ghi trong Windows Server 2012

Như các bạn đã biết, trong DNS, bạn có thể thêm các bản ghi theo nhu cầu của mình và trong Windows server 2012 cũng vậy. Điều này không thay đổi quá nhiều so với phiên bản trước của nó, Windows Server 2008.

Để thêm hoặc quản lý các bản ghi, các bạn cần thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1 - Server Manager → DNS → Nhấp chuột phải vào server có bản ghi DNS, trong trường hợp ví dụ này là server cục bộ.

Server Manager

Bước 2 - Chuyển đến “Forward Lookup Zone”.

Forward Lookup Zone

Bước 3 - Nhấp chuột phải vào trường trống → Chọn New Host (A or AAAA)…

New Host

Bước 4 - Thêm tên trường và tên miền phụ WWW.Địa chỉ IP được đặt trong ví dụ là 192.168.1.200. Vì vậy, khi nhập www.example.com vào trình duyệt, nó sẽ chuyển hướng đến 192.168.1.200.

Thêm tên trường

Bước 5 - Để thêm Mail Server Record, hãy thêm bản ghi MX và sau đó nhấp chuột phải → Chọn New Mail Exchanger như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình đưa ra bên dưới.

Mail Server Record

Bước 6 - Tại “Fully qualifies domain name(FQDN) of mail server”, bạn nhập tên của mail server → Sau đó trong “Mail server priority”, bạn nhập một con số. Số càng nhỏ, mức độ ưu tiên càng cao.

Thêm mức độ ưu tiên

Xem thêm:

Thứ Ba, 03/07/2018 17:09
52 👨 2.076
0 Bình luận
Sắp xếp theo