Quản lý từ xa trên Windows Server 2012 với Remote Management Service

Dịch vụ quản lý từ xa (Remote Management Service) là một trong những phần quan trọng nhất liên quan đến quản trị Windows Server 2012. Quản trị máy chủ được thực hiện thông qua Windows Management Instrumentation (WMI). Các hướng dẫn WMI có thể được gửi qua mạng WinRM “Remote Management”.

Bật trình điều khiển từ xa trên Windows Server 2012

Theo mặc định, tiện ích này được kích hoạt, bạn có thể kiểm tra nó bằng cách vào Server Manager > Local Server:

Remote Management được bật mặc định

Trong trường hợp Remote Managemant Service bị tắt, bạn có thể kích hoạt lại bằng cách mở PowerShell (với quyền Admin) và nhập Enable-PSRemoting như dưới đây:

Mở Remote Management bằng PowerShell

Có cách khác để bật tiện ích này, bạn nhấp vào Server Manager > Local Server > nhấp vào Disabled ở dòng Remote management, chọn Enable.

Bật Remote Management từ Local Server

Thêm Server cho Remote Management

Để thêm các server khác vào trình điều khiển từ xa, bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Mở Server Manager > Dashboard > chọn Add other servers to manage.

Chọn Add other servers to manage

Bước 2: Nếu server đã kết nối với domain, bạn thêm tùy chọn Active Directory, trong ví dụ dưới đây server chưa kết nối, nên người viết chọn tùy chọn thứ 2 DNS. Trong hộp tìm kiếm Search > nhập IP của server muốn thêm > nhấp vào mũi tên nhỏ (quay về phía bên phải) > OK.

Tìm server muốn thêm

Bước 3: Mở Server Manager > chọn All Servers, bạn sẽ nhìn thấy tất cả các server mình đã thêm vào. Vì server trong hình nằm trong Worl Group, nên người viết chuột phải lên server, chọn Manage As:

Chọn Manage As từ menu ngữ cảnh

Bước 4: Nhập thông tin xác thực của máy chủ từ xa bao gồm tên tài khoản và mật khẩu > nhấp OK.

Nhập thông tin xác thực của máy chủ từ xa

Để xóa một server đã thêm, bạn nhấp chuột phải lên server và chọn Remove Server.

Xóa server đã thêm

Xem thêm:

Thứ Tư, 03/01/2018 16:55
52 👨 5.993
0 Bình luận
Sắp xếp theo