Cách cài đặt Hyper-V trong Windows Server 2012

Ảo hóa là một trong những tính năng công nghệ quan trọng nhất. Microsoft đã đầu tư phát triển tính năng này và gọi nó là Hyper-V.

Bây giờ chúng ta hãy xem cách cài đặt máy ảo Hyper-V trong Windows Server 2012 qua các bước dưới đây.

Bước 1 - Để cài đặt DNS, hãy vào “Server Manager” → Manage → Add Roles and Features.

Server Manager

Bước 2 - Kích Next.

Chọn Next

Bước 3 - Chọn tùy chọn Role-based or feature-based installation, rồi nhấp vào Next.

Role-basd or feature-based installation

Bước 4 - Bây giờ bạn hãy cài đặt một Local Hyper-V vì nó sẽ chọn một máy chủ từ server pool, rồi bấm Next.

Cài đặt Local Hyper-V

Bước 5 - Từ danh sách Roles, hãy chọn Hyper-V Server role, rồi nhấp vào Add Features trên cửa sổ hiển thị và sau đó chọn Next.

Hyper-V Server role

Bước 6 - Kích Next.

Next

Bước 7 - Chọn bộ điều hợp mạng vật lý của máy chủ sẽ tham gia vào quá trình ảo hóa, rồi chọn Next.

Chọn bộ điều hợp mạng vật lý

Bước 8 - Trong phần Migration, hãy để nguyên cài đặt mặc định, rồi chọn Next.

Migration

Bước 9 - Chọn đường dẫn nơi lưu file.

Chọn đường dẫn nơi lưu file

Bước 10 - Kích Install và đợi quá trình cài đặt kết thúc.

Cài đặt

Xem thêm:

Thứ Tư, 11/07/2018 16:54
51 👨 6.386
0 Bình luận
Sắp xếp theo