Router, Switch, Modem không phải là những thiết bị đơn giản khi nói đến vấn đề thiết lập hay cấu hình. Nếu lần đầu tiếp xúc với chúng hẳn bạn sẽ chẳng biết làm cách nào để reset modem, đổi mật khẩu Wifi và trăm thứ hầm bà lằng khác. Hãy để chuyên mục này giúp đỡ bạn một tay.