Router, Switch, Modem không phải là những thiết bị đơn giản khi nói đến vấn đề thiết lập hay cấu hình. Nếu lần đầu tiếp xúc với chúng hẳn bạn sẽ chẳng biết làm cách nào để reset modem, đổi mật khẩu Wifi và trăm thứ hầm bà lằng khác. Hãy để chuyên mục này giúp đỡ bạn một tay.

  • Cách kích hoạt IPv6 trên router TP-Link WiFi 6

    Cách kích hoạt IPv6 trên router TP-Link WiFi 6
    Nhà cung cấp dịch vụ Internet nên cung cấp kết nối IPv6 và nếu có khả năng, bạn nên bật IPv6 trên router. Những lợi ích của việc thực hiện chuyển đổi này bao gồm bảo mật tốt hơn và tốc độ cải thiện hơn một chút.
  • Cách reset modem WiFi

    Cách reset modem WiFi
    Quá trình reset sẽ khôi phục modem về cài đặt mặc định ban đầu. Việc này cũng sẽ xóa mọi cài đặt tùy chỉnh mà bạn có thể đã thay đổi, bao gồm thiết lập địa chỉ IP tĩnh, DNS, mật khẩu được cá nhân hóa, cài đặt WiFi, cài đặt định tuyến và DHCP.