Tìm hiểu về Windows Server 2012 (Phần 3)

Cấu hình Windows Firewall, thêm Server vào Server Pool...

Trên Windows Server 2012, bạn có thể cài đặt một Role hoặc Feature trên một đĩa cứng ảo (Virtual Hard Disk) có chứa cài đặt Windows Server không hoạt động.

1. Cấu hình Windows Firewall

Một số Admin thường kiểm soát Windows Firewall thông qua việc thiết lập Group Policy, tuy nhiên với một số Firewall khác thì bạn phải cấu hình theo cách thông thường (đặc biệt là các firewall nhỏ).

Nếu cần truy cập vào Windows Firewall bạn có thể truy cập bằng cách mở Server Manager và sau đó chọn Windows Firewall with Advanced Security trên Menu Tools, như hình minh họa dưới đây.

 chọn Windows Firewall with Advanced Security

2. Thêm Roles and Features

Quá trình thêm một Roles và Features trên Windows Server 2012 tương đối đơn giản, không hề phức tạp. Cách đơn giản nhất là bạn mở Server Manager rồi chọn lệnh Add Roles and Features trên Menu Manage như hình minh họa dưới đây.

chọn lệnh Add Roles and Features

Thực hiện cách này để Windows khởi chạy Add Roles and Features Wizard.

Trong một số trường hợp, sử dụng Wizard trên Windows Server 2012 cũng tương tự như trên một số phiên bản Windows Server trước, tuy nhiên có một số điểm khác biệt.

Khi Wizard khởi chạy, click chọn Next để bỏ qua màn hình Welcome. Trên màn hình kế tiếp bạn sẽ nhìn thấy một yêu cầu nếu bạn muốn thực hiện cài đặt Remote Desktop Services hoặc nếu bạn muốn thực hiện cài đặt một Role hoặc một Feature.

Trừ khi bạn đang cấu hình máy chủ để chạy các dịch vụ Remote Desktop, bạn chọn tùy chọn Role Based or Feature Based Installation. Click chọn Next để tiếp tục.

Trên màn hình tiếp theo bạn sẽ thấy một số điểm khác biệt của Windows Server 2012 so với những phiên bản Windows Server trước.

Trên màn hình này bạn sẽ được hỏi nơi bạn muốn cài đặt Role hoặc Feauture. Mặc dù đây là một câu hỏi có vẻ đơn giản nhưng Wizard sẽ cung cấp cho bạn một vài tùy chọn khác nhau, như trong hình minh họa dưới đây.

Wizard Windows server 2012

Trong các phiên bản Windows Server trở về trước nó đã được giả định rằng nếu bạn cài đặt một Role hoặc một Feature, sau đó bạn thực hiện việc cài đặt trên máy chủ nội bộ (Local Server).

Windows Server 2012 vẫn cho phép bạn thực hiện cài đặt Role và Feature tại máy chủ nội bộ.

Chỉ đơn giản là click chọn Next trên màn hình ở trên, sau đó Wizard sẽ giả định rằng Role hoặc Feature mà bạn chọn sau này sẽ được cài đặt trên máy chủ nội bộ (Local Server). Mặc dù việc cài đặt này là mặc định, nhưng nó không phải là lựa chọn duy nhất.

Trong Windows Server 2012, Server Pool chỉ đơn giản chỉ là một tập hợp các máy chủ được quản lý thông qua Server Manager. Bất kỳ một máy chủ nào khác cũng không được thêm vào Server Pool đã được tạo ra.

Nếu thêm bất kỳ một máy chủ bổ sung nào vào Server Pool, máy chủ sẽ xuất hiện trực tiếp bên dưới máy chủ đang được chọn.

Các tùy chọn khác xuất hiện trên màn hình được chụp lại là tùy chọn để chọn một đĩa cứng ảo (Virtual Hard Disk). Trên các phiên bản Windows Server trước đòi hỏi bạn phải cài đặt Role và Feature trên một bản sao của Windows đang hoạt động.

Trên Windows Server 2012, bạn có thể cài đặt một Role hoặc Feature trên một đĩa cứng ảo (Virtual Hard Disk) có chứa cài đặt Windows Server không hoạt động.

Khi bạn click chọn Next, bạn sẽ thấy một màn hình hiển thị tất cả các Role của các máy chủ khác nhau mà bạn có thể cài đặt.

Trên Windows Server 2008 không chỉ có danh sách Role của các máy chủ. Khi bạn thực hiện lựa chọn, bạn click chọn Next, lúc này trên màn hình sẽ xuấ hiện giao diện Feature. Tại đây bạn có thể lựa chọn các Feature (tính năng) mà bạn muốn cài đặt.

Khi bạn click chọn Next một lần nữa, bạn sẽ nhìn thấy một màn hình xác nhận cung cấp thông tin của Feature mà bạn cài đặt. Cuối cùng click chọn Install để thực hiện cài đặt.

3. Thêm Server vào Server Pool

Trong phần trước, tôi đã đề cập rằng trên Windows Server 2012 bạn có thể thêm một máy chủ (server) vào Server Pool để quản lý các máy chủ thông qua Server Manager.

Nếu muốn thêm các máy chủ bổ sung vào Server Pool, bạn mở Server Manager rồi chọn lệnh Add Server từ Menu Manage như hình minh họa dưới đây:

chọn lệnh Add Server

Khi bạn thực hiện, trên màn hình bạn sẽ thấy hộp thoại như hình dưới đây:

3 tab

Bạn có thể thấy trong hình minh họa, Windows cung cấp 3 cách khác nhau để thêm các máy chủ vào Server Pool.

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể sử dụng tab Active Directory. Tab này cho phép bạn chỉ định tên máy tính đã được đăng ký trong cơ sở dữ liệu Active Directory. Bạn có thể nhìn thấy trong hình trên, Windows cung cấp cho bạn các tùy chọn chỉ định vị trí của máy tính, và thậm chí bạn có thể lọc kết quả tìm kiếm của hệ điều hành.

Một lựa chọn khác là để xác định các máy tính bằng tên Domain đầy đủ hoặc theo địa chỉ IP. Bạn có thể thực hiện thông qua tab DNS. Tab DNS khá hữu ích cho việc thêm các máy tính đang tồn tại trên hệ thống mạng của bạn, nhưng máy tính đó không phải nằm trong Active Directory.

Cuối cùng, tab Import được sử dụng để nhập số lượng lớn các máy tính. Phương pháp này cho phép bạn thêm tất cả các máy tính vào một file, rồi sau đó nhập file thay vì phải nhập từng máy tính một. Sau khi thêm, các máy chủ trong Pool sẽ được truy cập thông qua Server Manager, như hình minh họa dưới đây.

Sau khi hoàn thành

Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Ba, 26/12/2017 16:20
51 👨 5.084
0 Bình luận
Sắp xếp theo