MS Excel - Bài 17: Hàm Date trong Excel

Hàm DATE trong Excel là một hàm hữu ích và thường được dùng nhất. Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu cách dùng hàm DATE trong Excel như thế nào nhé!

Hàm DATE trong Excel

Hàm DATE trong Microsoft Excel là gì?

Hàm DATE trong Excel tạo một ngày tháng hợp lệ trong năm, tháng và ngày. Hàm DATE hữu ích trong việc sắp xếp ngày cần thay đổi linh động dựa trên các giá trị khác trong bảng tính.

 • Mục đích: Tạo ngày theo năm, tháng và ngày trong tuần.
 • Giá trị trả về: Một ngày Excel hợp lệ.
 • Đối số:
  • Year - Số năm.
  • Month - Số tháng.
  • Day - Số ngày.
 • Công thức: =DATE(năm, tháng, ngày)

Lưu ý khi sử dụng hàm DATE trong Excel

Hàm DATE trong Excel tạo một ngày tháng bằng các đối số theo năm, tháng và ngày trong tuần. Mỗi đối số được cung cấp dưới dạng số, và kết quả là một số seri đại diện cho một ngày tháng hợp lệ trong bảng tính Excel. Áp dụng định dạng số để hiển thị đầu ra từ hàm DATE dưới dạng ngày tháng.

Nhìn chung, hàm DATE là cách an toàn nhất để tạo ngày tháng trong một công thức Excel bởi giá trị năm, tháng và ngày là số và rõ ràng, trái ngược với hiển thị ngày tháng bằng text có thể gây hiểu lầm.

Ví dụ về cách dùng hàm DATE trong Microsoft Excel

Ví dụ 1: Các số được “hard-coded”

Ví dụ, bạn có thể dùng hàm DATE trong Excel để tạo ngày tháng 1/1/1999 và 1/6/2010 theo công thức sau:

=DATE(1999,1,1) // kết quả: Jan 1, 1999
=DATE(2010,6,1) // kết quả: Jun 1, 2010

Ví dụ 2: Tham chiếu ô

Hàm DATE trong Excel hữu ích cho việc sắp xếp các ngày cần thay đổi linh động dựa theo dữ liệu nhập vào khác trong bảng tính. Ví dụ, với 2018 trong ô A1, công thức bên dưới trả về ngày 15/4/2018:

=DATE(A1,4,15) // Apr 15, 2018

Nếu A1 sau đó thay đổi sang 2019, hàm DATE sẽ trả về một ngày cho 15/04/2019.

Ví dụ 3: Với SUMIFS, COUNTIFS

Hàm DATE trong Excel có thể được dùng để cung cấp ngày tháng dưới dạng dữ liệu nhập vào cho các hàm khác, chẳng hạn như SUMIFS hoặc COUNTIFS, bởi bạn có thể dễ dàng sắp xếp ngày tháng bằng các giá trị năm, tháng và ngày từ tham chiếu ô hoặc kết quả của công thức.

Ví dụ, để đếm ngày lớn hơn 1/1/2019 trong bảng tính tại A1, B1 và C1 chứa năm, tháng và ngày, bạn có thể dùng công thức:

=COUNTIF(range,">"&DATE(A1,B1,C1))

Kết quả của COUNTIF sẽ update theo dữ liệu trong A1, B1, C1 khi chúng được thay đổi.

Trên đây là cách dùng và ví dụ sử dụng hàm DATE trong Excel. Hi vọng bài học về hàm Excel này hữu ích với các bạn.

Thứ Ba, 06/12/2022 16:56
43 👨 53.286
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Microsoft Excel