Thủ thuật Excel, hàm Excel cơ bản, hàm Vlookup, phím tắt Excel, xuống dòng trong Excel, gộp cột Excel không làm mất nội dung, và rất nhiều hướng dẫn Excel hữu ích khác đang chờ bạn khám phá.

  • Những cài đặt mặc định trong Excel nên thay đổi Những cài đặt mặc định trong Excel nên thay đổi
    Cũng như những phần mềm hay ứng dụng khác, Excel cũng có rất nhiều cài đặt mặc định không phù hợp với bạn trong quá trình sử dụng. Vì vậy việc thay đổi những mặc định trong Excel là điều cần thiết để bạn có thể thực hiện nhanh hơn trong quá trình nhập dữ liệu.
  • Cách tạo dòng dấu chấm trong Excel Cách tạo dòng dấu chấm trong Excel
    Để tạo dòng dấu chấm trong Excel thực hiện rất đơn giản, không quá phức tạp như khi bạn tạo dòng dấu chấm trong Word. Chúng ta có thể tạo dòng dấu chấm trong Excel để điền thông tin, hoặc bạn cũng có thể tạo dòng kẻ ngang trong Excel.