Hàm TODAY trong Excel

Hàm TODAY được dùng khá nhiều khi tính ngày tháng trong Excel. Dưới đây là mọi điều bạn cần biết về hàm TODAY trong Excel.

Hàm TODAY trong Excel

Hàm TODAY trong Excel trả về kết quả là ngày hiện tại, được cập nhật liên tục khi bảng tính thay đổi hoặc mở. Hàm TODAY không nhận đối số. Bạn có thể định dạng giá trị trả về bằng TODAY với một định dạng số ngày tháng.

  • Mục đích: Tính ngày hiện tại
  • Giá trị trả về: Số seri của ngày hiện tại
  • Công thức: =TODAY()

Lưu ý khi sử dụng hàm TODAY trong Microsoft Excel

Hàm TODAY trả về ngày hiện tại và sẽ liên tục cập nhật mỗi lần bảng tính được update. Nhấn F9 để Excel tính toán lại và cập nhật giá trị.

Giá trị trả về bởi hàm TODAY là một ngày Excel theo quy chuẩn. Để hiện kết quả dưới dạng ngày tháng, áp dụng định dạng số ngày. Ngoài ra, bạn có thể tùy biến định dạng số như ý muốn.

Ví dụ cách dùng hàm TODAY trong Excel

Bạn có thể dùng một mình hàm TODAY hoặc kết hợp nó với các hàm khác. Công thức bên dưới hiển thị các cách dùng hàm TODAY trong Excel:

=TODAY() // ngày hiện tại
=TODAY()-7 // một tuần trước
=TODAY()+7 // một tuần trong tương lai
=TODAY()+90 // 90 ngày tính từ ngày hiện tại
=EDATE(TODAY(),3) // 3 tháng tính từ ngày hôm nay
=EDATE(TODAY(),12) // 1 năm từ ngày hôm nay
=EDATE(TODAY(),-12) // 1 năm trước
=EOMONTH(TODAY(),-1)+1 //ngày đầu tiên của tháng hiện tại
=TODAY()+TIME(18,0,0) // hôm nay lúc 6 giờ tối
=TODAY()+1+TIME(12,0,0) // trưa ngày mai

Ngày và giờ cố định

Nếu cần một ngày và giờ không thay đổi, bạn có thể dùng các phím tắt sau:

  • Chèn ngày hiện tại: Control + ;
  • Chèn thời gian hiện tại: Control + Shift + :

Để nhập cả hai giá trị trong một ô, nhập ngày tháng, phím cách, rồi tới thời gian.

Định dạng kết quả

Kết quả của TODAY là một số seri đại diện cho một ngày tháng hợp lệ trong Excel. Bạn có thể định dạng giá trị trả về bởi TODAY bằng bất kỳ định dạng ngày tháng theo quy chuẩn. Bạn có thể dùng hàm TEXT để tạo một thông báo bao gồm ngày hiện tại:

="The current date is "&TEXT(TODAY(),"mmm d")

Bạn sẽ nhận được thông báo: "The current date is May 31".

Trên đây là những điều bạn cần biết về cách dùng hàm TODAY trong Excel. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Thứ Hai, 12/12/2022 16:59
54 👨 516
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Hàm Excel