Hàm MAX trong Excel

Hàm MAX được phân loại trong hàm thống kê của Excel. Dưới đây là mọi điều bạn cần biết về cách dùng hàm MAX trong Microsoft Excel.

Hàm MAX trong Excel

Hàm MAX trong Excel là gì?

Hàm Excel - MAX trả về giá trị số lớn nhất trong dữ liệu được cung cấp. MAX bỏ qua các ô trống, giá trị logic TRUE & FALSE, và giá trị text.

 • Mục đích: Giá trị lớn nhất
 • Giá trị trả về: Giá trị lớn nhất trong dữ liệu được cung cấp
 • Đối số
  • Number1 - Số, tham chiếu tới giá trị số hoặc phạm vi chứa giá trị số.
  • Number2 - (tùy chọn) số, tham chiếu tới giá trị số hoặc phạm vi chứa giá trị số.
 • Công thức: =MAX(number1, [number2], ...)

Lưu ý khi sử dụng hàm MAX trong Excel

Hàm MAX trong Excel tính nhiều đối số dưới dạng number1, number2, number3,… Tối đa là 255. Các đối số có thể là hằng số cố định, một tham chiếu ô hay phạm vi trong kết hợp bất kỳ. MAX bỏ qua các ô trống, giá trị text và logic TRUE và FALSE.

Cách dùng hàm MAX trong Excel

 1. Chọn ô bạn muốn giá trị tối đa xuất hiện trong bảng tính. Nó có thể nằm ở dưới cùng của bộ dữ liệu, ở bên phải hay trong bất kỳ ô trống.
 2. Mở menu Sum hay click vào biểu tượng SUM trên ribbon của Excel và chọn MAX.
 3. Nhập các đối số cần thiết.

Ví dụ về cách dùng hàm MAX trong Microsoft Excel

Cách dùng cơ bản

Hàm MAX trả về giá trị số lớn nhất trong dữ liệu được cung cấp:

=MAX(12,17,25,11,23) // kết quả: 25

Khi được cung cấp một phạm vi, MAX trả về giá trị nhỏ nhất trong đó:

=MAX(A1:A10) // giá trị tối đa trong A1:A10

Kết hợp các đối số

Hàm MAX có thể chấp nhận một kết hợp các đối số:

=MAX(5,10)
=MAX(A1,A2,A3)
=MAX(A1:A10,100)
=MAX(A1:A10,C1:C10)

Giá trị logic

Hàm MAX sẽ bỏ qua các giá trị logic và số được nhập dưới dạng text hiện trên worksheet. Tuy nhiên, nếu những giá trị như thế được cung cấp trực tiếp dưới dạng đối số, MAX sẽ dùng chúng:

=MAX(-1,TRUE) // kết quả 1
=MAX(-1,TRUE,"3") // kết quả 3

Lỗi

Khi hàm MAX gặp lỗi trong một phạm vi, nó sẽ trả về một thông báo lỗi. Để tính toán giá trị tối đa, trong khi bỏ qua lỗi, bạn có thể dùng hàm AGGREGATE.

Tóm lại, bạn cần ghi nhớ những điều sau khi dùng hàm MAX trong Excel:

 • Các đối số có thể được cung cấp dưới dạng số, tên, mảng hoặc tham chiếu.
 • MAX chấp nhận tối đa 255 đối số. Nếu các đối số không chứa số, MAX trả về 0.
 • MAX bỏ qua các ô trống, giá trị text, TRUE và FALSE trong tham chiếu.
 • MAX sẽ đánh giá các số dưới dạng văn bản và logic được cung cấp trực tiếp dưới dạng đối số.
Thứ Sáu, 06/01/2023 16:57
52 👨 729
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Hàm Excel