Hàm MID: Hàm lấy chuỗi ký tự trong Excel

Tương tự như hàm LEFT và hàm RIGHT

Lấy ký tự ở giữa trong Excel không khó. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách dùng hàm lấy ký tự ở giữa hay hàm MID trong Excel.

Hàm văn bản trong Excel có rất nhiều lựa chọn cho bạn và hàm MID là một trong số đó.

Trong Excel, 3 hàm LEFT, hàm RIGHT và hàm MID là những hàm Excel quan trọng và cơ bản để tiến hành xử lý ký tự có trong chuỗi ký tự ở trên bảng dữ liệu. Với hàm LEFT, khi tiến hành nhập hàm thì Excel sẽ lấy các ký tự ở bên trái. Hàm RIGHT sẽ lấy những ký tự ở bên phải. Còn lại là hàm MID sẽ tiến hành lấy chuỗi ký tự ở giữa tương đương với yêu cầu của người dùng. Cách thực hiện của các hàm này tương đối giống nhau, bạn cần nhập lệnh, sau đó lựa chọn số ký tự muốn lấy ở trong bảng số liệu là xong. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng hàm MID trên Excel để lấy ký tự ở giữa.

Chúng ta sẽ tiến hành thực hiện lấy chuỗi ký tự với bảng thống kê dưới đây. Yêu cầu của bảng đó là lọc ra mã ngành từ tên lớp của sinh viên. Tương ứng là 2 ký tự bắt đầu từ ký tự thứ 5 trong tên lớp.

Hàm MID sẽ cắt ra n ký tự trong chuỗi ký tự từ vị trí ban đầu m.

Bảng dữ liệu

Bước 1:

Cú pháp thực hiện của hàm MID sẽ là =MID(text,m,n).

Trong đó:

  • text: chuỗi ký tự cần cắt.
  • m: Vị trí bắt đầu cần cắt của chuỗi ký tự.
  • n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự.

Tại ô D3, chúng ta sẽ nhập công thức =MID(C3,5,2) rồi nhấn Enter. Nghĩa là sẽ lấy 2 ký tự bắt đầu từ ký tự thứ 5 trong ô C3 và điền ký tự kết quả vào ô D3.

Hàm MID lấy chuỗi ký tự ở giữa

Bước 2:

Kết quả sẽ được như hình dưới đây. Bạn đã lọc được mã ngành với 2 ký tự trong tên lớp của sinh viên.

Ký tự ở giữa

Để thực hiện với những ô còn lại, chúng ta chỉ cần kéo xuống các ô còn lại để cho ra kết quả tương tự.

Hàm MID lấy chuỗi ký tự Excel

Ngoài ra, cách thực hiện hàm LEFT và RIGHT cũng là hai hàm lấy ký tự tương ứng với bên trái và bên phải trong chuỗi ký tự. Bạn thực hiện tương tự như với hàm MID.

Cú pháp của hàm LEFT là =LEFT(text,n).

Trong đó text là chuỗi ký tự cần lấy và n là số ký tự cần cắt. Nếu không có tham số n, Excel sẽ tự động lấy từ giá trị đầu tiên trong chuỗi.

Chẳng hạn tôi cần số hiệu lớp trong tên lớp với 4 ký tự tính từ ký tự đầu tiên. Bạn sẽ nhập hàm =LEFT(C3,4).

Hàm LEFT trên Excel

Cuối cùng kết quả sẽ như hình dưới đây.

Lấy ký tự bên trái

Cú pháp hàm RIGHT là =RIGHT(text,n).

Chẳng hạn tôi cần lấy 5 ký tự trong mã ngành ở tên lớp. Công thức nhập sẽ là =RIGHT(C3,5). Kết quả cũng cho ra như hình dưới đây.

Hàm RIGHT trên Excel

Những điều cần ghi nhớ khi dùng hàm MID trong Excel

1. Lỗi #VALUE! xảy ra nếu đối số được cung cấp [num_chars] nhỏ hơn 0 hoặc đối số start_num nhỏ hơn 1.

2. Ngày tháng được lưu trong Excel dưới dạng số và chỉ có định dạng ô khiến chúng hiển thị dưới dạng ngày tháng trong bảng tính. Do đó, nếu dùng hàm MID trên ngày tháng, nó sẽ trả về các ký tự ở giữa của số đại diện cho ngày tháng.

Ví dụ 01/01/1980 được đại diện bằng số 29221, vì thế, áp dụng hàm này cho ô chứa ngày 01/01/1980 sẽ cho kết quả dưới dạng giá trị của 922.

Nếu muốn dùng dữ liệu đó cho ngày tháng, bạn cần kết hợp hàm MID với hàm DAY, DATE, MONTH hoặc YEAR trong Excel. Nếu không, bạn có thể chuyển đổi các ô chứa ngày tháng sang dạng văn bản bằng công cụ Text to Column của Excel.

Trên đây là bài hướng dẫn cách sử dụng hàm MID, hàm lấy chuỗi ký tự ở giữa theo yêu cầu người dùng trên Excel. Theo đó, hàm MID sẽ tiến hành lấy những ký tự ở giữa trong chuỗi ký tự của bảng dữ liệu. Ngoài ra, cách sử dụng hàm LEFT lấy chuỗi ký tự bên trái và hàm RIGHT lấy chuỗi ký tự bên phải trên Excel cũng thực hiện theo hướng dẫn bên trên.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Năm, 12/01/2023 17:06
4,212 👨 180.758
0 Bình luận
Sắp xếp theo