MS Excel - Bài 16: Hàm CHOOSE trong Excel

Hàm Choose Excel là một trong số hàm thường được dùng khi xử lý bảng tính dữ liệu lớn. Dưới đây là cách dùng hàm chọn giá trị trong Excel.

Microsoft Excel từ lâu đã nổi tiếng là phần mềm tính toán dữ liệu hàng đầu trên thế giới. Dù hiện đã có nhiều phần mềm, ứng dụng miễn phí với chức năng tương tự như Google Sheets, Excel của Microsoft vẫn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu trong doanh nghiệp, tổ chức… Sở dĩ như vậy bởi Excel mang tới quá nhiều tính năng hữu ích, có thể giúp họ xử lý những dữ liệu tính toán phức tạp trong một thời gian ngắn nhờ các hàm tính thông minh.

Excel có rất nhiều hàm tính dữ liệu, con số, thống kê. Tuy nhiên, không phải hàm nào cũng được dùng phổ biến. Bên cạnh hàm SUM, IF, IFS, CHOOSE cũng là một hàm Excel thường được dùng.

Đúng như tên gọi nó còn được biết tới là hàm chọn dữ liệu trong Excel. Nếu đang tìm một giá trị trong một chuỗi, hàm Choose có thể giúp bạn. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp hợp này với nhiều hàm Excel khác. Dưới đây là chi tiết cách dùng hàm CHOOSE trong Excel.

Hướng dẫn dùng hàm Choose trong Excel

Hàm Choose trong Excel có cú pháp hàm =CHOOSE(index_num, value1, [value2], …). Trong đó:

  • Index_num là đối số bắt buộc, đây là chỉ số mà bạn chỉ định chọn giá trị trả về trong danh sách đối số.
  • Value1 là đối số bắt buộc, đây là giá trị hoặc tham chiếu đến giá trị đầu tiên trong danh sách giá trị của hàm Choose.
  • Value 2... là đối số tùy chọn, đây là các giá trị tiếp theo trong danh sách giá trị của hàm Choose. Excel hỗ trợ tối đa 254 giá trị, các value có thể là số, tham chiếu ô, tên xác định, công thức, hàm hay văn bản.

Lưu ý:

  • Nếu index_num là 1, thì hàm Choose sẽ trả về giá trị value1, tương tự nếu index_num là 2 thì hàm Choose sẽ trả về giá trị value2...
  • Nếu chỉ số index_num < 1 hoặc index_num lớn hơn chỉ số của giá trị cuối cùng trong danh sách đối số thì hàm Choose sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!.
  • Nếu chỉ số index_num là phân số (số thập phân) thì nó sẽ được lấy số nguyên thấp nhất để sử dụng.
  • Các đối số value1, value2... của hàm Choose có thể là tham chiếu phạm vi cũng như giá trị đơn lẻ.

Ví dụ dùng hàm Choose trong Excel

1. Dùng hàm Choose tìm giá trị

Chúng ta có bảng dưới đây để tìm giá trị thứ 2 trong hàng ngang số 4 của bảng dữ liệu. Công thức thức hàm Choose là =CHOOSE(2,A4,B4,C4,D4) rồi nhấn Enter.

Kết quả trả về là Vải lanh ở ô B4, thứ tự thứ 2 trong hàng ngang số 4 của bảng dữ liệu.

Tìm giá trị

2. Kết hợp hàm Choose với hàm Weekday tìm thứ

Với ngày tháng cho sẵn, chúng ta có thể kết hợp hàm Choose với hàm Weekday để tìm chính xác thứ trong tuần trùng với ngày tháng. Hàm Weekday sẽ trả về trong tuần của tháng năm nào đó và Chủ nhật sẽ là ngày đầu tiên.

Chúng ta có công thức là =CHOOSE(WEEKDAY(A11),"Chủ nhật","Thứ hai","Thứ ba","Thứ tư","Thứ năm","Thứ sáu","Thứ bảy") rồi nhấn Enter.

Kết quả sẽ ra Thứ ba trong tuần. Sau đó bạn chỉ cần kéo ô kết quả đầu tiên xuống những ô còn lại là được.

Hàm Choose kết hợp hàm Weekday

3. Hàm Choose kết hợp hàm Sum

Chẳng hạn tính tổng số kg vải bán được từ ô C2 đến ô C5 trong bảng dữ liệu. Chúng ta nhập công thức là =SUM(C2:CHOOSE(4,C2,C3,C4,C5,C6,C7)) rồi nhấn Enter. Hàm SUM sẽ có đối số là vùng dữ liệu nên lấy ô đầu tiên của vùng dữ liệu cần tính tổng là C2. Tiếp đến khoanh vùng dữ liệu để tính tổng chính là vị trí ô số 4 từ ô C2 đến ô C7.

Kết quả tính tổng là 97.

Kết hợp hàm Choose với Sum

Xem thêm:

Thứ Hai, 05/12/2022 17:04
45 👨 61.203
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel