Hàm Round, cách dùng hàm làm tròn trong Excel

Hàm làm tròn số

Hàm ROUND trong Excel có nhiều ứng dụng thực tế. Dưới đây là chi tiết cách dùng và công thức ROUND trong Excel.

Khi làm việc với các bảng dữ liệu trong bảng tính Excel, việc làm tròn số đôi khi rất hữu ích Điều này khiến các phép tính trở nên đơn giản hơn và cho bạn tóm tắt tổng quan tốt hơn về các con số hiện có trong Excel.

Nếu thường xuyên dùng Excel, ắt hẳn bạn đã biết phần mềm này có rất nhiều hàm. Và để làm tròn số trong Excel nhanh nhất, hàm ROUND sẽ giúp bạn.

Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm Round trong Excel hay chưa sử dụng thành thạo hàm Round, hãy theo dõi bài viết dưới đây của Quản trị mạng.

Hướng dẫn dùng hàm Round trong Excel

Hàm Round trong Excel có cú pháp =ROUND(number,n).

Trong đó:

 • Number là số cần làm tròn.
 • N là đối số có thể âm hoặc dương.

Với đối số N chúng ta sẽ có một số trường hợp khác nhau.

 • Nếu N = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất. Chẳng hạn làm tròn số ROUND(9.23.0) = 9
 • Nếu N > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Chẳng hạn ROUND(21.25464,5) = 21.25. Nếu N =1 lấy 1 số lẻ, n=2 lấy 2 số lẻ,…
 • Nếu N < 0 thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Ví dụ: ROUND(23.23434, -1) = 20. Nếu N = -1 thì làm tròn đến hàng chục, N = -2 làm tròn đến trăm và N = -3 là đến hàng nghìn...

Lưu ý khi sử dụng hàm ROUND trong Microsoft Excel

Hàm ROUND làm tròn số tới một số vị trí nhất định. ROUND làm tròn lên khi số có nghĩa cuối cùng bằng hoặc lớn hơn 5, và làm tròn xuống khi số có nghĩa cuối cùng nhỏ hơn 5.

ROUND tính hai đối số, number và num_digits. Number là số được làm tròn, num_digits là vị trí số cần được làm tròn. Khi num_digits lớn hơn 0, hàm ROUND làm tròn số bên phải của dấu thập phân. Khi num_digits nhỏ hơn hoặc bằng 0, hàm ROUND làm tròn số bên trái của dấu thập phân.

Sử dụng 0 cho num_digits để làm tròn thành số nguyên gần nhất. Bảng bên dưới sẽ cho bạn hiểu rõ hơn về cách làm tròn số của hàm ROUND trong Excel:

SốCách làm tròn
>0Làm tròn tới số gần nhất .1, .01, .001, etc.
<0Làm tròn tới số gần nhất 10, 100, 1000, etc.
=0Là tròn tới số 1 gần nhất

Chúng ta sẽ thực hiện với bảng dữ liệu điểm số dưới đây. Hãy làm tròn số đến 2 chữ số thập phân.

Bảng dữ liệu

Tại ô nhập kết quả điểm số làm tròn, chúng ta nhập công thức =ROUND(C2,2) rồi nhấn Enter.

Trong đó cột C2 là điểm trung bình của sinh viên. 2 là chỉ lấy 2 số bên phải của dấu thập phân, làm tròn tới 2 số sau dấu phẩy. Trường hơp N < 0 thường xuất hiện trong bảng lương hoặc hóa đơn.

Ngay lập tức kết quả sẽ cho ra điểm số được làm tròn tới số thứ 2 sau dấu thập phân. Bạn kéo xuống dưới để nhập nốt điểm số cho sinh viên.

Làm tròn số liệu Excel

Với hàm Round trong Excel, người dùng sẽ dễ dàng trong việc làm tròn số liệu, gọn gàng bảng tính hơn thay vì để nhiều số đằng sau số thập phân. Khi làm tròn, người xem sẽ dễ dàng theo dõi bảng dữ liệu Excel mà bạn cũng nhanh chóng tính toán hơn.

Cách dùng lệnh ROUND trong Excel ở các công thức lồng nhau

Trong Excel, công thức lồng nhau là công thức chứa nhiều hơn một hàm. Hãy xem xét ví dụ dưới đây để thấy rõ điều đó.

Ví dụ này yêu cầu tính tổng số lượng tồn kho và làm tròn tổng số tới gần số 100 nhất.

Hàm ROUND trong Excel

 1. Chọn một ô trống (B6).
 2. Mấu chốt nằm ở công thức =ROUND(SUM(B2:B5),-2). Hàm SUM được dùng để thêm số trong Excel. Num_digit là -2 để làm tròn tới số 100 gần nhất.
 3. Nhấn Enter. Tổng của 1010 được làm tròn tới 1000.

Tóm lại, những điều cần nhớ khi dùng hàm ROUND trong Excel

 • Hàm ROUND làm tròn số tới một cấp độ chính xác nhất định, được quyết định bởi num_digits.
 • Nếu number đã được làm tròn tới số của vị trí được cung cấp, ROUND không làm tròn số.
 • Nếu number không phải là số, ROUND cho kết quả lỗi #VALUE!

Xem thêm:

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Ba, 28/03/2023 17:05
3,631 👨 252.670
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Hàm Excel