Cách sử dụng hàm ConcateNate trên Excel

Hàm nối chuỗi ký tự

Trên Excel khi cần nối các ký tự ở các cột dữ liệu trong 1 bảng, chúng ta sẽ sử dụng hàm ConcateNate. Hàm sẽ giúp người dùng liên kết từng ký tự ở từng cột và tạo thành 1 chuỗi ký tự hoàn chỉnh, theo yêu cầu nội dung của từng bảng dữ liệu.

Hàm ConcateNate thường được sử dụng nhiều nhất khi xử lý bảng dữ liệu bao gồm cột Họ và Tên, với yêu cầu nhập đầy đủ Họ Tên trong bảng dữ liệu. Thay vì chúng ta phải ngồi gõ thủ công tên đầy đủ của từng người, có thể sử dụng ngay hàm ConcateNate để nối Họ và Tên ở từng cột khác nhau thành tên hoàn chỉnh. Bài viết dưới đây của Quản trị mạng sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng hàm ConcateNate trên Excel, với từng trường hợp nối chuỗi ký tự khác nhau.

Cú pháp hàm ConcateNate trên Excel là =CONCATENATE (text 1, text 2, …).

Trong đó:

  • Text 1 là chuỗi ký tự bắt buộc.
  • Text 2 có thể nhập chuỗi ký tự này hoặc không. Tối đa cho chuỗi Text 2 là 255, nhưng cần có dấu phẩy giữa các chuỗi.

Lưu ý dùng hàm ConcateNate Excel:

  • Giữa các đối số Text cần sử dụng dấu phẩy để ngăn cách.
  • Khi trong chuỗi ký tự có khoảng cách, cần thêm đối số " " vào giữa các từ.
  • Trong trường hợp kết quả báo lỗi với lỗi #NAME, nghĩa là trong công thức đã không sử dụng dấu ngoặc kép " " khi thêm đối số là các ký tự văn bản.
  • Từ phiên bản Excel 2016 trở đi, hàm sẽ được đổi tên thành CONCAT. Cách sử dụng và cấu trúc sẽ thực hiện tương tự như khi sử dụng với hàm ConcateNate.

Tôi sẽ lấy ví dụ với bảng dữ liệu dưới đây khi nối ký tự ở 2 cột Họ, cột Tên để thành chuỗi ký tự hoàn chỉnh ở cột Họ và Tên. Người dùng cần kiểm tra sau mỗi ký tự không được có khoảng trắng, tránh trường hợp khi ghép sẽ thừa khoảng trắng.

Bảng dữ liệu Excel

1. Nối từ thông thường:

Với yêu cầu ghép từ thông thường, bạn nhập công thức tại ô kết quả là =CONCATENATE(B2,C2) rồi nhấn Enter.

Nối từ thông thường trên Excel

Sau đó chúng ta sẽ được kết quả là tên hoàn chỉnh như hình dưới đây.

Hàm ConcateNate nối ký tự

2. Nối ký tự có thêm khoảng trắng:

Chúng ta nhập công thức là =CONCATENATE(B3," ",C3).

Nối ký tự có khoảng trắng

Kết quả sẽ được như hình dưới đây.

ConcateNate nối ký tự có khoảng trắng

3. Nối từ đặt thêm vào văn bản:

Chẳng hạn tôi sẽ thêm chữ Thị vào phần kết quả ô D4, nhập công thức =CONCATENATE(B4," Thị ",C4,) rồi nhấn Enter.

Lưu ý với người dùng, tùy vào vị trí thêm từ ở đâu mà chúng ta chèn vào đúng vị trí trong công thức, ở đây tôi sẽ chèn ở giữa 2 ô. Dấu ngoặc kép cũng phải điều chỉnh ở 2 đầu sao cho tạo được khoảng cách giữa các từ. Nếu viết liền dấu " vào từ cần chèn, nghĩa là các ký tự sẽ được viết liền. Với những bảng dữ liệu Họ và Tên thì người dùng cần điều chỉnh dấu '' sao cho thật phù hợp.

Chèn từ vào chuỗi ký tự

Còn nếu có thêm dấu cách như ví dụ trên thì khi kết quả cuối cùng sẽ có dấu cách như hình dưới đây.

Điều chỉnh dấu '' trong công thức

Trên đây là cách sử dụng chi tiết hàm ConcateNate nối chuỗi trên Excel, với cách sử dụng ở những trường hợp nỗi ký tự khác nhau. Bạn có thể áp dụng công thức chung cho hàm ConcateNate khi nối chuỗi, hoặc sử dụng thêm dấu ‘’ trong trường hợp nối chuỗi ký tự đặc biệt.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Năm, 05/07/2018 16:00
4,26 👨 15.035
0 Bình luận
Sắp xếp theo