Cách cố định dòng trong Excel, cố định cột trong Excel

Tiện cho việc quan sát, chỉnh sửa bảng tính

Cố định dòng trong Excel hay cố định cột Excel giúp chúng ta theo dõi nội dung chính xác ở những bảng dữ liệu dài, mà không cần phải kéo lên. Thường thì trong bảng tính chúng ta hay chọn dòng tiêu đề, nội dung của cột đầu tiên để cố định, cho dù kéo tới vị trí nào thì bạn vẫn biết cột này hay hàng này nói về nội dung nào. Ngoài việc cố định 1 cột hay 1 hàng trong Excel, thì chúng ta cũng có thể mở rộng thêm nhiều dòng và cột mình muốn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách cố định dòng và cột trong Excel.

1. Cách cố định dòng trong Excel

Cố định dòng đầu tiên trong Excel

Để luôn hiển thị dòng đầu tiên trong bảng Excel, chúng ta nhấn chuột vào hàng đầu rồi nhấn tiếp vào View > Freeze Panes > Freeze Top Row. Ngay lập tức hàng đầu tiên đã được cố định và bạn có thể thoải mái cuộn lên, cuộn xuống.

Cố định hàng đầu tiên

Cố định nhiều dòng Excel trong bảng

Ngoài cố định hàng trên cùng, chúng ta cũng có thể cố định nhiều hàng bắt đầu từ hàng trên cùng xuống.

Lưu ý khi chọn đóng băng nhiều hàng thì bạn đặt chuột tại ở hàng dư, có nghĩa là nếu đóng băng 2 hàng thì đặt trỏ chuột ở hàng thứ 3.

Tiếp đến chúng ta cũng nhấn vào View, nhấp vào Freeze Panes > Freeze Panes.

Cố định nhiều hàng

Kết quả 2 hàng đầu trong bảng đã được cố định, nên bạn có thể thoải mái di chuyển tới bất cứ vị trí nào.

Nhiều hàng đã cố định

2. Hướng dẫn cố định cột trong Excel

Khóa cột đầu tiên trong bảng Excel

Để khóa cột đầu tiên trong bảng, chúng ta nhấn vào View> Freeze Panes > Freeze First Column.

Khóa cột đầu tiên

Kết quả cột đầu tiên trong bảng đã được cố định như hình.

Cố định cột đầu tiên

Cố định nhiều cột trong Excel

Việc khóa nhiều cột cũng có thao tác giống với khóa nhiều hàng, đó là click chuột vào cột dư, chẳng hạn muốn khóa 3 cột tính từ cột đầu tiên thì đặt chuột ở cột thứ tư, rồi cũng nhấn Freeze Panes.

Cố định nhiều cột

Kết quả 3 cột đầu trong bảng đã được cố định.

Các cột được cố định

Cố định nhiều dòng, cột cùng lúc trong Excel

Để khóa nhiều hàng và cột cùng lúc, chọn một ô bên dưới hàng cuối cùng và ở bên phải cột cuối cùng bạn muốn khóa.

Chẳng hạn để khóa 2 hàng và 2 cột đầu tiên thì bạn cần đặt chuột tại ô C3. Sau đó cũng nhấn vào Freeze panes. Kết quả 2 dòng đầu và 2 cột đầu tiên đã được đóng băng. Còn nếu muốn khóa 2 cột đầu và 4 hàng đầu tiên thì bạn đặt chuột tại ô C5.

Khóa nhiều vùng

3. Cách bỏ cố định cột, dòng trong Excel

Để xóa bỏ cột hoặc hàng cố định chúng ta chỉ cần nhấn vào View, nhấp Unfreeze Panes.

Xóa cố định

Video hướng dẫn cố định cột, hàng Excel

Chúc các bạn thành công!

Thứ Hai, 14/09/2020 11:58
4,619 👨 320.294
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel