Hàm pow() trong Python

Hàm pow() được tích hợp sẵn trong Python trả về giá trị của x với lũy thừa của y (xy). Nếu có tham số thứ ba, hàm trả về x lũy thừa y, mô đun z.

Ở bài viết này, Quantrimang.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về pow(), cú pháp, tham số và các ví dụ cụ thể. Mời bạn đọc theo dõi.

Cú pháp hàm pow() trong Python

pow(x, y[, z])

Hàm pow(x, y) tương đương với:

x**y

Các tham số của hàm pow()

Hàm pow() có 3 tham số:

  • x: số cơ sở
  • y: số mũ
  • z: mô đun (tùy chọn)

Các trường hợp có thể xảy ra với tham số của pow()

xyz
Số nguyên (dương, âm)Số nguyên dươngCó thể có hoặc không
Số nguyên (dương, âm)Số nguyên âmKhông nên có

Giá trị trả về từ pow()

Giá trị trả về của pow() phụ thuộc vào loại tham số được truyền vào.

xyz Giá trị trả về
Số nguyên dươngSố nguyên dươngN/ASố nguyên
Số nguyên dươngSố nguyên âmN/ASố thực
Số nguyên âmSố nguyên dươngN/ASố nguyên
Số nguyên âmSố nguyên âmN/ASố nguyên
Số nguyên (dương, âm)Số nguyên dươngSố nguyên (dương, âm)Số nguyên

Ví dụ 1: pow() hoạt động như thế nào?

# x, y là số dương (x**y)
print(pow(2, 2))

# x là số âm, y là số dương
print(pow(-2, 2))

# x là số dương, y là số âm (x**-y)
print(pow(2, -2))

# x, y là số âm
print(pow(-2, -2))

Khi bạn chạy chương trình, output trả về sẽ là:

4
4
0.25
0.25

Ví dụ 3: pow() có 3 tham số

x = 7
y = 2
z = 5

print(pow(x, y, z))

Giá trị trả về:

4

Ở đoạn code trên, 72 là 49, 49%5 bằng 4.

Xem thêm: Các hàm Python tích hợp sẵn

Chủ Nhật, 29/12/2019 16:12
54 👨 30.320
0 Bình luận
Sắp xếp theo