Hàm pow() trong Python

Bình phương trong Python như thế nào? Bạn đã biết cách dùng hàm mũ trong Python chưa? Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu nhé!

Lập trình là một ngành đa ngôn ngữ. Nó khó với người không thực sự nghiêm túc tìm hiểu, dễ với người có đam mê thực sự với bộ môn này.

Lập trình là bộ môn đòi hỏi tư duy logic và sáng tạo thực sự. Từ những dòng code tưởng vô tri nhưng nếu được dùng đúng cách, bạn có thể tạo ra một phần mềm tuyệt vời. Hiện có rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau cho bạn lựa chọn, nổi bật trong số đó là Python.

Để học Python, hãy bắt đầu từ những hàm cơ bản nhất. Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hàm pow là gì trong Python nhé!

Hàm pow Python là gì?

Trong Python, hàm pow() được dùng để tính lũy thừa của một số. Nó tính hai đối số, cơ số và số mũ, và trả về kết quả của việc nâng cơ số lên lũy thừa của số mũ.

Hàm pow() được tích hợp sẵn trong Python, điều đó có nghĩa bạn không cần nhập thư viện hay mô đun bên ngoài để sử dụng nó. Nó là hàm rất hữu ích, thường được dùng trong các phép tính số học và khoa học.

Những trường hợp thường dùng hàm pow() trong Python

Bảng bên dưới tổng hợp các trường hợp khác nhau để áp dụng hàm pow() trong Python:

Những trường hợp dùng hàm pow Python

Cú pháp hàm pow() trong Python

pow(x, y[, z])

Hàm pow(x, y) tương đương với:

x**y

Các tham số của hàm pow()

Hàm pow() có 3 tham số:

  • x: số cơ sở
  • y: số mũ
  • z: mô đun (tùy chọn)

Các trường hợp có thể xảy ra với tham số của pow()

xyz
Số nguyên (dương, âm)Số nguyên dươngCó thể có hoặc không
Số nguyên (dương, âm)Số nguyên âmKhông nên có

Giá trị trả về từ pow()

Giá trị trả về của pow() phụ thuộc vào loại tham số được truyền vào.

xyz Giá trị trả về
Số nguyên dươngSố nguyên dươngN/ASố nguyên
Số nguyên dươngSố nguyên âmN/ASố thực
Số nguyên âmSố nguyên dươngN/ASố nguyên
Số nguyên âmSố nguyên âmN/ASố nguyên
Số nguyên (dương, âm)Số nguyên dươngSố nguyên (dương, âm)Số nguyên

Ví dụ 1: pow() hoạt động như thế nào?

# x, y là số dương (x**y)
print(pow(2, 2))

# x là số âm, y là số dương
print(pow(-2, 2))

# x là số dương, y là số âm (x**-y)
print(pow(2, -2))

# x, y là số âm
print(pow(-2, -2))

Khi bạn chạy chương trình, output trả về sẽ là:

4
4
0.25
0.25

Ví dụ 2: Code Python phân tích các trường hợp số dương và âm

# positive x, positive y (x**y)
print("Positive x and positive y : ", end="")
print(pow(4, 3))

print("Negative x and positive y : ", end="")
# negative x, positive y (-x**y)
print(pow(-4, 3))

print("Positive x and negative y : ", end="")
# positive x, negative y (x**-y)
print(pow(4, -3))

print("Negative x and negative y : ", end="")
# negative x, negative y (-x**-y)
print(pow(-4, -3))

Kết quả:

Positive x & positive y : 64
Negative x & positive y : -64
Positive x & negative y : 0.015625
Negative x & negative y : -0.015625

Ví dụ 3: pow() có 3 tham số

x = 7
y = 2
z = 5

print(pow(x, y, z))

Giá trị trả về:

4

Ở đoạn code trên, 72 là 49, 49%5 bằng 4.

Xem thêm: Các hàm Python tích hợp sẵn

Thứ Hai, 02/10/2023 16:34
56 👨 48.261
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Học Python