Hàm oct() trong Python

Hàm oct() là một trong các hàm tích hợp sẵn trong Python, được sử dụng để chuyển đổi một số nguyên thành dạng bát phân tương ứng. Hàm oct() có cú pháp ra sao, có những tham số nào, bạn hãy cùng Quantrimang tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Cú pháp hàm oct() trong Python

oct(x)

Các tham số của hàm oct():

oct() có duy nhất một tham số:

 • x: là số nguyên (đối tượng int)

x có thể là:

 • Một số nguyên (nhị phân, thập phân hoặc thập lục phân).
 • Nếu x không phải là số nguyên, cần sử dụng __index __() để trả về số nguyên

Giá trị trả về từ oct()

Hàm oct() chuyển đổi một số nguyên thành số bát phân tương ứng.

Ví dụ 1: Hàm oct() hoạt động thế nào?

# thập phân sang bát phân
print('oct(10) co gia tri la:', oct(10))
# nhị phân sang bát phân
print('oct(0b101) co gia tri la:', oct(0b101))
# thập lục phân sang bát phân
print('oct(0XA) co gia tri la:', oct(0XA))

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

oct(10) co gia tri la: 0o12
oct(0b101) co gia tri la: 0o5
oct(0XA) co gia tri la: 0o12

Ví dụ 2: oct() với các đối tượng tùy chỉnh

ass Person:
  age = 23
  def __index__(self):
    return self.age
  def __int__(self):
    return self.age
person = Person()
print('The oct is:', oct(person))

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

The oct is: 0o27

Ở đây, lớp Person thực hiện __index __() và __int __(). Đó là lý do tại sao chúng ta có thể sử dụng oct() trên các đối tượng của Person.

Lưu ý: Để tương thích, bạn nên triển khai __int __ () và __index __ () với cùng một output.

Xem thêm: Các hàm Python tích hợp sẵn

Chủ Nhật, 12/01/2020 20:37
53 👨 1.613
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Học Python