Hàm range() trong Python

Range trong Python là một hàm hữu ích trong lập trình ứng dụng và web. Dưới đây là mọi điều bạn cần biết về hàm range trong Python.

Nếu có tư duy logic và sáng tạo tốt, hãy thử một lần học lập trình. Đây là một trong số ngành nghề được săn đón nhất hiện nay với mức lương khá, thập chí cao cho lập trình viên chuyên nghiệp.

Học lập trình thực sự là một bộ môn khó với nhiều người nhưng bạn hoàn toàn có thể chinh phục nó với niềm đam mê và quyết tâm cao. Hãy lựa chọn một ngôn ngữ lập trình yêu thích để bắt đầu gắn bó. Python hiện được nhiều nhà phát triển phần mềm ưa chuộng.

Hãy học Python từ những kiến thức cơ bản nhất. Ở bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về range Python là gì?

Hàm range() được tích hợp sẵn trong Python được sử dụng để tạo một chuỗi các số bắt đầu từ 0 theo mặc định, tăng thêm 1 (theo mặc định) và kết thúc tại một số được chỉ định. Hiểu đơn giản, hàm nhận một số nguyên và trả về một range object (kiểu iterable).

Ở bài viết này, Quantrimang.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về range(), cú pháp, tham số và các ví dụ cụ thể. Mời bạn đọc theo dõi.

Mục đích sử dụng hàm range() trong Python

Trong thuật ngữ đơn giản, hàm range python cho phép người dùng tạo một chuỗi số trong phạm vi được cung cấp. Phụ thuộc vào số lượng đối số người dùng cung cấp cho hàm này, người dùng có thể quyết định vị trí chuỗi số đó sẽ bắt đầu và kết thúc, cũng như sự khác biệt lớn giữa một số và số tiếp theo của nó. Lệnh range trong Python có thể được khởi tạo theo 3 cách:

 • Range (stop) lấy 1 đối số.
 • Range (start, stop) lấy 2 đối số.
 • Range (start, stop, step) lấy 3 đối số.

Cú pháp hàm range() trong Python

Hàm range() trong Python có hai dạng cú pháp:

range(stop)
range(start, stop[, step])

Các tham số của hàm range()

Hàm range() có 3 tham số:

 • start: số nguyên bắt đầu, chuỗi sẽ bắt đầu với tham số này. Giá trị mặc định là 0.
 • stop: số nguyên kết thúc, chuỗi sẽ kết thúc với tham số này.
 • step: số nguyên xác định khoảng cách giữa các số bên trong chuỗi. Giá trị mặc định là 1.

Giá trị trả về từ range()

1. Với kiểu cú pháp dạng range(stop):

 • Trả về một chuỗi bắt đầu từ 0 tới stop -1.
 • Trả về một chuỗi rỗng nếu stop có giá trị là 0 hoặc nhỏ hơn 0.

2. Với kiểu cú pháp dạng range(start, stop[, step]):

 • Nếu không có tham số step, step mặc định sẽ là 1: giá trị trả về là một chuỗi bắt đầu từ start và kết thúc ở stop -1
 • Nếu step bằng 0, ngoại lệ ValueError exception sẽ được sinh ra.
 • Nếu step khác 0, kiểm tra xem các tham số có đáp ứng được ràng buộc hay không.
  • Nếu có, trả về chuỗi theo công thức, bắt đầu từ start, các số cách nhau bằng step, số cuối của chuỗi sẽ < stop.
  • Nếu không thì trả về một chuỗi rỗng.

Ví dụ 1: range() hoạt động như thế nào?

print(list(range(0)))

# sử dụng range(stop)
print(list(range(10)))

# sử dụng range(start, stop)
print(list(range(1, 10)))

Khi bạn chạy chương trình, output trả về sẽ là:

[]
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Ví dụ 2: Tạo danh sách số chẵn giữa tham số truyền vào bằng cách sử dụng range()

start = 2
stop = 14
step = 2

print(list(range(start, stop, step)))

Khi bạn chạy chương trình, output trả về sẽ là:

[2, 4, 6, 8, 10, 12]

Ví dụ 3: range() hoạt động với step là số âm

start = 2
stop = -14
step = -2

print(list(range(start, stop, step)))

print(list(range(start, 14, step)))

Giá trị trả về:

[2, 0, -2, -4, -6, -8, -10, -12]
[]

Cách lặp với phạm vi trong Python

Lệnh range Python trả về một đối tượng bao gồm một chuỗi số nguyên mà bạn chỉ định.

Cách index với range

Bạn có thể dùng index với hàm range trong Python để lấy giá trị ở vị trí cụ thể. Ví dụ, giả sử bạn dang làm việc với range(2, 10, 2). Nếu đã từng lặp qua phạm vi này và in từng giá trị, kết quả của bạn trông sẽ như sau:

Range trong Python

Đây là cách truy cập giá trị đầu tiên trong phạm vi này:

Index với range trong Python

Mọi giá trị tiếp theo đều có thể truy cập theo cùng cách trên:

Cách dùng range trong Python

Những điều cần ghi nhớ khi dùng hàm range() trong Python

 • Hàm range() chỉ hoạt động với các số nguyên, bao gồm tất cả các số nguyên.
 • Tất cả đối số phải là số nguyên. Người dùng không thể chuyển một chuỗi hoặc số float hay bất kỳ kiểu khác trong đối số start, stop và step của một range().
 • Tất cả 3 đối số có thể là số dương hoặc âm.
 • Giá trị step không phải là 0. Nếu một step bằng 0, Python sẽ phát sinh ngoại lệ ValueError.
 • Range() là một kiểu dữ liệu trong Python.
 • Người dùng có thể truy cập các mục trong một range() theo chỉ mục, giống như người dùng làm với một danh sách.

Xem thêm: Các hàm Python tích hợp sẵn

Thứ Tư, 18/10/2023 16:59
3,39 👨 72.251
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Đánh Chặn
  Đánh Chặn Chào bạn mình cần bạn giúp chút xíu
  Thích Phản hồi 08:09 20/07
  ❖ Python