Trong chuyên mục này Quản trị mạng sẽ tổng hợp lại những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python 3.x mới, hy vọng giúp bạn đọc có được nền tảng ban đầu và tài liệu Python cần thiết khi làm quen với ngôn ngữ lập trình vô cùng thú vị này.

  • 15+ IDE Python phổ biến năm 2024

    15+ IDE Python phổ biến năm 2024
    Để học tốt Python, việc bạn tìm cho bản thân một IDE thích hợp để phát triển là rất cần thiết. Quantrimang xin giới thiệu một vài môi trường tốt nhất giúp cải thiện năng suất của bạn.
  • Cách kết nối và sử dụng PostgreSQL trong Python

    Cách kết nối và sử dụng PostgreSQL trong Python
    Nếu bạn đang viết chương trình Python cần truy cập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Postgres, bạn sẽ cần biết cách kết nối cả hai. Sau khi thiết lập kết nối, bạn có thể sử dụng kết nối đó để chạy truy vấn và tìm nạp hoặc lưu dữ liệu.