Cách sử dụng phép trừ trong Excel

Các hàm Excel hay các công thức tính trong Excel đều là công cụ cơ bản để người dùng xử lý số liệu trong bảng dữ liệu. Phép trừ trong Excel không có hàm tính để thực hiện mà chúng ta sẽ sử dụng toán tử “-”. Phép trừ được sử dụng cho nhiều trường hợp khác nhau, trừ nhiều ô trong bảng dữ liệu, trừ phần trăm trong Excel để áp dụng vào từng bài tính toán khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng phép trừ trong Excel cũng như một số ví dụ cho phép trừ.

Hướng dẫn thực hiện phép trừ trong Excel

1. Trừ nhiều ô trong Excel

Để thực hiện phép tính trừ nhiều ô trong Excel, chúng ta sẽ sử dụng toán tử “-” hoặc sử dụng hàm SUM trong Excel.

Ví dụ 1: Sử dụng dấu trừ

Với việc sử dụng dấu trừ chúng ta chỉ cần nhập dấu = rồi nhập tiếp phép trừ cho các số cần tính toán ở bảng dữ liệu và nhấn Enter để ra được kết quả là xong.

Sử dụng dấu trừ

Ví dụ 2: Sử dụng hàm SUM

Hàm SUM để tính phép trừ trong Excel sẽ có 2 cách thực hiện. Chúng ta sẽ thêm dấu – để chuyển các đối số thành giá trị âm, như vậy thành phép trừ. Theo dõi cách thực hiện qua bảng ví dụ dưới đây.

Dùng hàm SUM

Hoặc chúng ta sử dụng công thức =D3-SUM(D4:D5) và cũng cho ra kết quả tương tự. Cách hiểu đơn giản của phép tính này là D3-(D4+D5).

Đổi cách viết trừ trong hàm SUM

2. Trừ phần trăm trong Excel

Việc trừ % trong Excel chúng ta vẫn thực hiện như thông thường như khi tính toán phép trừ.

Trừ % trong Excel

Hoặc nếu bạn muốn thực hiện phép trừ từ một số để tính giá trị phần trăm thì nhấn công thức =Số * (1-x%). Bạn theo dõi cách thực hiện theo ví dụ dưới đây.

Tính số % giá trị

3. Trừ ngày tháng trong Excel

Cách thực hiện đơn giản cũng là sử dụng dấu “-” trong phép tính trừ ngày tháng. Hoặc chúng ta sử dụng hàm DATE trong Excel để tính toán giá trị ngày tháng.

Trừ ngày tháng

Trên đây là cách sử dụng phép toán trừ trong Excel và một số ví dụ sử dụng phép tính trừ. Phép trừ thực hiện rất đơn giản, chỉ cần áp dụng toán tử “-” là được.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Tư, 17/07/2019 21:30
4,84 👨 97.052
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel