Hàm SUMPRODUCT trong Excel: Tính tổng tích các giá trị tương ứng

Một trong những hàm Excel thường được sử dụng khi tính toán trong Excel đó là hàm SUMPRODUCT.

Hàm SUMPRODUCT là gì?

Hàm SUMPRODUCT trong Excel dùng để tính tổng tích các phần tử số trong một mảng hoặc nhiều mảng khác nhau, khác với hàm PRODUCT dùng để tính tích các giá trị.

Mảng trên Excel sẽ là 1 dãy những số liệu với các giá trị liên tiếp mà người dùng khoanh vùng trên bảng dữ liệu. Hàm SUMPRODUCT có trên tất cả các phiên bản Excel, với cách dùng tương tự như nhau. Cách dùng chi tiết hàm SUMPRODUCT trên Excel sẽ được Quản trị mạng hướng dẫn trong bài dưới đây.

Cú pháp hàm SUMPRODUCT

Hàm SUMPRODUCT có cú pháp là =SUMPRODUCT(array1, [array2], [array3], …).

Trong đó:

  • Array1: đối số mảng đầu tiên mà người dùng muốn nhân các số liệu rồi tính tổng. Đối số này bắt buộc phải có.
  • Array2, Array3: là đối số mảng có thể tùy chọn có hoặc không, trong phạm vi từ 2 đến 255.

Các đối số trong mỗi mảng đều phải có cùng kích thước, cùng số phần tử. Trong trường hợp các phần tử ở các mảng không phải dạng số thì hàm SUMPRODUCT sẽ mặc định coi đó là số 0.

Ví dụ hàm SUMPRODUCT

Chúng ta sẽ tính số lượng doanh thu bán sách của 1 cửa hàng trong bảng ví dụ dưới đây. Trong đó, bảng đã cho số lượng từng loại sách và giá thành của từng loại tính theo đơn vị nghìn đồng.

Bảng dữ liệu Excel

Chúng ta sẽ nhập công thức tính là =SUMPRODUCT(C2:C4,D2:D4) rồi nhấn Enter để thực hiện công thức tính.

Nhập công thức hàm SUMPRODUCT

Ngay sau đó người dùng sẽ có kết quả doanh thu của cửa hàng khi bán tổng số lượng sách đã cho bên trên.

Kết quả hàm SUMPRODUCT

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm SUMPRODUCT tính tổng các tích trên Excel, thông qua ví dụ bên trên. Người dùng có thể tính tổng của nhiều mảng khác nhau trong bảng dữ liệu, nhưng các đối trong 1 mảng phải có cùng kích thước để tránh trường hợp báo lỗi Value khi tính kết quả.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Ba, 08/09/2020 15:55
45 👨 10.364
0 Bình luận
Sắp xếp theo