50 câu ca dao, tục ngữ về đạo đức, đạo lý làm người hay và sâu sắc

Những câu ca dao, tục ngữ về đạo đức, đạo lý làm người dưới đây là những lời răn dạy của ông cha ta từ ngàn xưa sẽ giúp bạn học cách đối nhân xử thế, có thể sớm hoàn thiện bản thân và sống tốt hơn mỗi ngày.

Ca dao tục ngữ về đạo đức

Tục ngữ về đạo đức, đạo lý làm người

 1. Giấy rách phải giữ lấy lề.
 2. Chết giả mới biết dạ anh em.
 3. Lá lành đùm lá rách.
 4. Anh em trong nhà, đóng cửa dạy nhau.
 5. Tiền bạc đi trước mực thước đi sau.
 6. Ở hiền gặp lành.
 7. Uống nước nhớ nguồn.
 8. Sông có khúc, người có lúc.
 9. Hết tiền tài, hết nhân nghĩa.
 10. Giấy rách phải giữ lề.
 11. Thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết con người có nhân.
 12. Lòng sông lòng bể dễ dò, ai từng bẻ thước mà đo lòng người.
 13. Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán.
 14. Giận mất khôn, lo mất ngon.
 15. Chị ngã em nâng.
 16. Kính lão đắc thọ.
 17. Nọc người bằng mười nọc rắn.
 18. Trách mình trước, trách người sau.
 19. Cái nết đánh chết cái đẹp.
 20. Một miếng khi đói bằng gói khi no.

Thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết con người có nhân.

Ca dao về đạo đức

 1. Những người đạo đức hiền hòa
  Đi đâu cũng được người ta tôn thờ.
 2. Cây xanh thì lá cũng xanh,
  Cha mẹ hiền lành để đức cho con.
 3. Anh em như thể tay chân
  Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.
 4. Người trồng cây hạnh người chơi
  Ta trồng cây đức để đời về sau.
 5. Ba vuông sánh với bảy tròn,
  Ðời cha vinh hiển, đời con sang giàu.
 6. Anh em bốn bể là nhà
  Người dưng khác họ vẫn là anh em.
 7. Làm người phải đắn phải đo,
  Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu.
 8. Mừng cây rồi lại mừng cành,
  Cây tốt lắm chồi, người đức lắm con.
 9. Một cây làm chẳng nên non,
  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
 10. Sông kia bên lở bên bồi
  Bên lở thì đục bên bồi thì trong.
 11. Làm người ăn tối lo mai,
  Việc mình hồ dễ để ai đo lường.
 12. Cờ bạc là bác thằng bần,
  Cửa nhà bán hết tra chân vào cùm.
 13. Ta về ta tắm ao ta
  Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn.
 14. Vẽ được da hổ, khó vẽ được xương hổ
  Biết mặt người, không biết được lòng người.
 15. Nước trong khe suối chảy ra
  Mình chê nước đục, mình đà trong chưa?
 16. Làm người cho biết tiền tằn,
  Đồ ăn thức mặc có ngần thì thôi.
 17. Chị em ta như bánh đa bánh đúc
  Chị em người thì dùi đục cẳng tay
 18. Cha mẹ để của bằng non
  Không bằng để đức cho con ở đời.
 19. Chì khoe chì nặng hơn đồng
  Sao chì chẳng đúc nên cồng nên chiêng.
 20. Làm người chẳng biết lo xa,
  Trẻ trung đã vậy tuổi già làm sao.
 21. Đời người có một gang tay,
  Ai hay ngủ ngày chỉ được nửa gang.
 22. Những người đói rách rạc rài,
  Bởi phụ của trời làm chẳng nên ăn.
 23. Đời cha cho chí đời con,
  Có muốn so tròn thì phải so vuông.
 24. Sông dài thì lắm đò ngang,
  Anh nhiều nhân ngãi thì mang oán thù.
 25. Chẳng lo chi đó cười đây,
  Bão rồi mới biết cội cây cứng mềm.
 26. Đời người sống mấy gang tay,
  Hơi đâu cặm cụi cả ngày lẫn đêm.
 27. Đời cha đi hái hoa người,
  Đời con phải trả nợ đời thay cha.
 28. Đói thì đầu gối phải bò,
  Cái chân hay chạy cái giò hay đi.
 29. Đi đâu mà vội mà vàng,
  Mà vấp phải đá mà quàng phải dây.
 30. Tham vàng phụ nghĩa ai ơi,
  Vàng thời đã hết nghĩa tôi vẫn còn.

Cây xanh thì lá cũng xanh, Cha mẹ hiền lành để đức cho con

Ngoài những câu ca dao, tục ngữ về đạo đức, đạo lý làm người ở trên, các bạn có thể tìm hiểu thêm ca dao, tục ngữ về cuộc sống; câu ca dao, tục ngữ về lòng yêu nước; những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ về thầy cô giáo ý nghĩa...

Thứ Hai, 26/09/2022 16:15
31 👨 836
0 Bình luận
Sắp xếp theo