Cách tắt mic trong Microsoft Teams

Microsoft Teams đã trở thành một đối thủ cạnh tranh đáng gờm với Zoom, ứng dụng họp trực tuyến phổ biến nhất hiện nay. Zoom giúp người dùng dễ dàng tắt tiếng từng người tham gia hoặc tất cả các thành viên. Vậy Microsoft Teams có cung cấp các khả năng tắt tiếng tương tự không? Trong bài viết này, Quantrimang sẽ cho bạn biết cách tắt và bật tiếng cho những người tham gia cuộc họp Microsoft Teams.

Hãy xem cách tính năng tắt mic hoạt động trong Microsoft Teams cho bản thân bạn cũng như những người tham gia khác.

Cách tự tắt mic trong cuộc gọi Teams

Bạn có thể tự tắt mic trước khi tham gia hoặc sau khi tham gia cuộc họp. Dưới đây là các bước cần thực hiện.

1. Tắt tiếng sau khi tham gia cuộc họp

Dưới đây là cách thực hiện trên desktop và ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Tự tắt tiếng trên desktop

Trên ứng dụng dành desktop, khi đang thực hiện cuộc gọi, bạn sẽ thấy thanh công cụ tùy chọn hiện diện ở dưới cùng. Nhấp vào biểu tượng micro để tự tắt tiếng.

Khi tự tắt tiếng, bạn sẽ thấy biểu tượng micro có một gạch ngang phía trên. Để tự bật tiếng, hãy nhấp lại vào biểu tượng đó.

Tự tắt tiếng trên desktop
Tự tắt tiếng trên desktop

Tự tắt tiếng trên Android và iOS

Để tự tắt tiếng khi gọi, hãy chạm vào màn hình một lần để hiển thị thanh công cụ tùy chọn nổi. Sau đó, nhấn vào biểu tượng micro để tự tắt tiếng.

Khi đã tự tắt tiếng, bạn sẽ thấy biểu tượng tắt tiếng (micro có gạch ngang) ở cuối màn hình. Chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ tùy chọn. Sau đó, nhấn vào biểu tượng micro để tự bật tiếng.

Tự tắt tiếng trên Android và iOS
Tự tắt tiếng trên Android và iOS

2. Tắt tiếng trước khi tham gia cuộc họp

Bạn chỉ có thể tự tắt tiếng trước khi tham gia một cuộc họp đang diễn ra.

Trên thiết bị di động, khi bạn nhấp vào nút Join, một màn hình sẽ xuất hiện. Bạn có thể biết liệu bạn có bị tắt tiếng theo mặc định hay không. Để tự tắt tiếng, hãy nhấp vào biểu tượng micro.

Tắt tiếng trước khi tham gia cuộc họp
Tắt tiếng trước khi tham gia cuộc họp

Trên desktop, tắt nút gạt bên cạnh biểu tượng micro khi bạn nhấp vào nút Join meeting.

Tắt nút gạt bên cạnh biểu tượng micro
Tắt nút gạt bên cạnh biểu tượng micro

Cách tắt mic tất cả hoặc một số cá nhân tham gia cuộc gọi

Nếu bạn là giáo viên và sử dụng Microsoft Teams để dạy học sinh trực tuyến, bạn có thể muốn ẩn tất cả hoặc một số người tham gia. May mắn thay, bạn có thể dễ dàng tắt tiếng tất cả những người tham gia khác chỉ với một cú nhấp chuột.

Ai có thể tắt tiếng khi gọi Microsoft Teams?

Bạn cần phải cẩn thận trong Microsoft Teams vì bất kỳ thành viên nào trong nhóm đều có thể tắt tiếng người khác trong khi gọi. Không quan trọng bạn có phải là người tạo cuộc gọi hay không. Ở cuối bài viết này, bạn sẽ tìm thấy giải pháp về cách ngăn chặn người tham gia tắt mic của các thành viên khác.

Tắt mic những người tham gia trên desktop

Để làm được điều đó, hãy nhấp vào biểu tượng của những người tham gia có trong thanh công cụ dưới cùng khi bạn đang thực hiện cuộc gọi.

Nhấp vào biểu tượng người tham gia
Nhấp vào biểu tượng người tham gia

Bạn sẽ được hiển thị danh sách những người tham gia. Để tắt tiếng từng người tham gia, hãy di chuột qua tên của họ và nhấp vào biểu tượng dấu ba chấm. Chọn Mute participant.

Chọn Mute participant
Chọn Mute participant

Để tắt tiếng mọi người, hãy nhấp vào tùy chọn Mute all.

Nhấp vào tùy chọn Mute all
Nhấp vào tùy chọn Mute all

Tắt mic người tham gia trên ứng dụng di động

Khi bạn đang gọi video, hãy chạm vào màn hình một lần để hiển thị thanh công cụ tùy chọn. Sau đó, nhấn vào biểu tượng của những người tham gia ở trên cùng. Trên màn hình tiếp theo, hãy nhấn và giữ vào tên của người tham gia mà bạn muốn ẩn. Chọn Mute participant.

Tắt mic người tham gia trên ứng dụng di động
Tắt mic người tham gia trên ứng dụng di động

Để tắt tiếng tất cả các thành viên, hãy nhấn vào Mute all.

Tắt tiếng tất cả các thành viên
Tắt tiếng tất cả các thành viên

Cách ngăn mọi người tắt mic những người tham gia khác

Dưới đây là cách thay đổi vai trò của người tham gia trên ứng dụng desktop và thiết bị di động để họ không thể tắt tiếng người khác.

LƯU Ý: Không thể thay đổi vai trò của Organizer (người tổ chức cuộc họp. Chỉ Presenter (người thuyết trình) hoặc Organizer mới có thể thay đổi vai trò của những người khác.

Thay đổi vai trò trên desktop

Để thay đổi vai trò của những người tham gia trên desktop, hãy mở cuộc gọi đang diễn ra. Sau đó, nhấp vào biểu tượng của người tham gia ở dưới cùng.

Khi danh sách những người tham gia mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng dấu ba chấm bên cạnh tên của người mà bạn muốn thay đổi vai trò. Chọn Make an attendee từ menu.

Bạn phải làm điều đó riêng cho tất cả các thành viên. Tất cả những Attendee (người tham dự) sau đó sẽ có sẵn trong một phần riêng biệt.

LƯU Ý: Nút Mute all có thể sử dụng được cho cả Presenter và Attendee.

Thay đổi vai trò trên Android và iOS

Trong cuộc họp, hãy nhấn vào biểu tượng của người tham gia ở trên cùng. Nhấn và giữ tên của người tham gia mà bạn muốn thay đổi vai trò. Chọn Make an attendee.

LƯU Ý: Nếu bạn muốn thay đổi vai trò cho Presenter, hãy lặp lại các bước tương tự, sau đó chọn đặt ai đó làm Presenter.

Làm thế nào để biết ai bị tắt mic?

Trên desktop, bạn sẽ thấy biểu tượng tắt tiếng bên cạnh tên của người tham gia trong khi gọi. Nếu bạn không thể nhìn thấy tất cả những người tham gia, hãy nhấn vào biểu tượng của những người tham gia trong thanh công cụ dưới cùng. Bất kỳ người nào ở phía bên phải có biểu tượng micro bị gạch ngang thì đều có nghĩa là họ đã bị tắt tiếng.

Tương tự, bạn cũng sẽ thấy biểu tượng tắt tiếng có tên của người tham gia trên ứng dụng Android và iOS. Để kiểm tra tất cả mọi người, hãy nhấn vào biểu tượng của những người tham gia ở trên cùng. Sau đó, bạn có thể xem ai bị tắt tiếng như được biểu thị bằng biểu tượng micro gạch ngang.

Kiểm soát việc tắt tiếng trên Microsoft Teams

Microsoft Teams không chỉ là một ứng dụng thay thế cho Zoom hoặc các ứng dụng họp trực tuyến tương tự khác. Nó còn là một giải pháp thay thế cho các ứng dụng nhắn tin như Slack.

Tuy nhiên, xem xét mức độ phổ biến của Teams cho việc học trực tuyến, hy vọng Microsoft sẽ bổ sung các tính năng tốt hơn như tắt tiếng người khác và khả năng tắt tiếng mọi người.

Thứ Ba, 04/05/2021 17:15
4,611 👨 14.461
0 Bình luận
Sắp xếp theo