• Cách thêm công cụ tìm kiếm vào qBittorrent

    Cách thêm công cụ tìm kiếm vào qBittorrent
    Nhiều ứng dụng BitTorrent hiện đại có chức năng tìm kiếm. Trong nhiều trường hợp, chức năng này được bán ẩn, như trong qBittorrent. Bạn phải thực hiện thêm một số bước để phát huy hết tiềm năng của nó.
  • BitComet

    BitComet
    BitComet là một BitTorrent client miễn phí được thiết kế cho Microsoft Windows. Phần mềm miễn phí chia sẻ file này đi kèm với một loạt các tính năng và hỗ trợ tải xuống đồng thời.