Hướng dẫn cài đặt phần mềm, gỡ phần mềm trên máy tính. Chuyên mục cũng có những thủ thuật hay để bạn gỡ toàn bộ ứng dụng cứng đầu nhất, gỡ sạch phần mềm trên máy tính.