• Cách tạo trường tùy chỉnh WordPress để thêm siêu dữ liệu

    Cách tạo trường tùy chỉnh WordPress để thêm siêu dữ liệu
    Wordpress đi kèm với tính năng trường tùy chỉnh để bạn thêm bất kỳ siêu dữ liệu nào vào bài đăng của mình. Đây có thể là thông tin như ngày hết hạn hoặc đơn giản là thời tiết của ngày hôm đó.
  • Cách xóa cache WordPress

    Cách xóa cache WordPress
    Google cân nhắc nhiều yếu tố khi quyết định trang web nào xếp hạng cao hơn các trang khác trong kết quả tìm kiếm. Một trong những yếu tố chính là tốc độ trang web. Xóa cache là một cách để đảm bảo trang web hoạt động nhanh hơn.