Phần mềm hỗ trợ học tập giúp các bạn rèn luyện kỹ năng trong học tập, giảm bớt thời gian khi làm bài tập trên máy tính.

  • Scratch

    Scratch
    Scratch 3 Offline Editor - hay gọi đơn giản là ứng dụng Scratch 3 - là một chương trình giáo dục miễn phí cho phép bạn dễ dàng viết code và phát triển phần mềm của riêng mình.
  • Cách tính điểm trung bình môn HKI, HKII, cả năm

    Cách tính điểm trung bình môn HKI, HKII, cả năm
    Tính điểm trung bình môn học HKI, HKII, cả năm rất đơn giản với công cụ trực tuyến hay qua file Excel với công thức sẵn để thầy cô nhập điểm cho từng môn học và có ngay được kết quả.