• Cách xóa file và thư mục trên Dropbox

    Cách xóa file và thư mục trên Dropbox
    Sau một thời gian dài sử dụng Dropbox dẫn tới dung lượng lưu trữ trên Dropbox ngày càng nhiều. Bạn nên dọn dẹp lại Dropbox, xóa file hay thư mục đã lâu không còn sử dụng.
  • Cách kích hoạt bảo mật 2 lớp trên Dropbox

    Cách kích hoạt bảo mật 2 lớp trên Dropbox
    Dịch vụ lưu trữ Dropbox cũng đã thiết lập chế độ bảo mật 2 lớp, tăng cường Dropbox hơn khi bạn lưu trữ dữ liệu. Khi đăng nhập vào Dropbox để lưu trữ dữ liệu thì bạn sẽ cần phải xác minh thêm bước nữa, qua điện thoại hoặc qua ứng dụng xác thực.