• Cách cài đặt iTunes trên Chromebook

    Cách cài đặt iTunes trên Chromebook
    Sau đây, bài viết sẽ giải thích cách để iTunes hoạt động triệt để trên Chromebook. Để cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan, bài viết sẽ sử dụng Wine, ứng dụng phổ biến để chạy các ứng dụng Windows trên hệ thống Linux.
  • Lỗi iTunes 3259 là gì? Cách khắc phục lỗi 3259 ra sao?

    Lỗi iTunes 3259 là gì? Cách khắc phục lỗi 3259 ra sao?
    Lỗi iTunes 3259 có thể xảy ra khi kết nối với iTunes Store hoặc đồng bộ với iPhone hoặc iPod. Những nguyên nhân tiềm năng bao gồm: Kết nối Internet kém, cài đặt hệ thống lỗi thời, phần mềm bảo mật được cài đặt trên máy tính xung đột với iTunes.