Skype là gì?

Skype là ứng dụng gọi thoại, video được hàng triệu cá nhân và doanh nghiệp sử dụng trên toàn thế giới. Skype có thể thực hiện các cuộc gọi video và cuộc gọi thoại giữa một-một hoặc nhóm, gửi tin nhắn tức thời và chia sẻ tệp. Bạn có thể sử dụng Skype trên bất cứ thiết bị nào mà ứng dụng hỗ trợ như trên điện thoại di động, máy tính hoặc máy tính bảng của bạn.

Tải Skype cho PC Sử dụng Skype Web

Tải Skype Android Tải Skype iOS